Tehnike intervjuisanja

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kadrovi predstavljaju stožer poslovnih institutcija i kompanija. Komparativna prednost svake organizacije je najpre u ljudskim resursima, stoga kvalitetan odabir direktno utiče na promete, profitabilnost i samim tim i egzistenciju svake organizacije. Zaposleni čije su organizacije iskusile konsekvence pogrešnih odluka u izboru kandidata (pogotovo za zahtevnija radna mesta) posebno su zainteresovane za ovu tematiku. Proces selekcije je kompleksan i zato treba da bude usredsređen na efikasnost počevši od definisanja potreba radnog mesta do konačnog odabira kandidata, kako bi sam rezultat bio produktivan po čitavu organizaciju.Ključni deo procesa selekcije je intervju. Na osnovu dobro pripremljenog i vođenog intervjua, sa pouzdanošću se može zaključivati o kompetencijama, motivacionom aspektu, uklopivosti u kulturu poslodavca, kompatibilnosti radnog iskustva i vrednosnom sistemu kandidata.Na ovom praktičnom treningu polaznici će biti upoznati sa najfunkcionalnijim pitanjima, uz veliki broj primera i detalja iz prakse. Idejna zamisao treninga je da ne opterećuje polaznike teoretskim modelima koji se lako mogu pronaći u stručnoj literaturi već će se trener posebno osvrnuti na primenjivost i efikasnost raznih tehnika u konkretnim situacijama.Ciljna grupa:

- Oni koji se već bave selekcijom a hteli bi da unaprede i sistematizuju svoja znanja;

- Oni koji prirodom svoje (menadžerske ili vlasničke) uloge bave selekcijom, a želeli bi da kvalitet iste podignu na viši nivo;

- Oni koji žele da se bave selekcijom.Cilj treninga:

Sistematizovanje i unapređenje znanja polaznika, uz radionice i veliki broj primera iz prakse.Teme:

- pripremne radnje – definisanje optimalnog profila kandidata

- struktura intervjua

- pitanja za utvrđivanje razvijenosti kompetenci

- bihejvioralna i hipotetska pitanja

- utvrđivanje kompatibilnosti radnog iskustva

- pitanja za procenu motivacije

- procena uklopivosti kandidata u organizacionu klimu

- utvrđivanje sistema vrednosti kandidata

- podpitanja na stereotipne odgovore kandidata

- detekcija neistinitih odgovora

- pitanja proistekla iz rezultata psiholoških testovaPo završetku polaznik će biti osposobljen da:

- pripremi, sprovede i analizira podatke iz intervjua

- koristi najfunkcionalnija pitanja

- dodatno produbi znanja o pojmovima: kompetenca, motivacija, organizaciona klima, sistem vrednostiTrener:

Nenad Ljubisavljević, diplomirani psiholog sa 14 godina iskustva u selekciji i regrutaciji kandidata. Od 2001-2005 radio u Delta M-u kao stručni saradnik za selekciju, 2005-2008 u konsultantskoj kući Dekra Zapošljavanje osnovanoj od strane nemačke Dekra Arbeit GMBH grupe kao Specijalista za selekciju. Od 2008 je rukovodilac službe ljudskih resursa za sva pravna lica MSAN grupe (regionalnog lidera u IT branši) u Srbiji. U karijeri je vodio više stotina konkursa i kroz testiranje i intervju procesuirao više hiljada kandidata.