Tehničke specifikacije u javnim nabavkama

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Dok čekate novi Zakon o javnim nabavkama, morate da nastavite sa radom i sve postupke koje ste započeli morate i da završite po regulativi po kojoj ste iste i započeli. To podrazumeva da znate koji su najčešći razlozi manjkavosti u postupanju pri definisanju tehničkih specifikacija u najnovijim odlukama Republiče komisije.Kako definišete tehničku specifikaciju? Da li Vaše tehničke specifikacije podrazumevaju samo dobra određenog proizvođača? Kako usklađujete svoje objektivne potrebe sa zakonskim odredbama? Da li predviđate testiranje uzoraka? Da li je nužno da objekti i oprema budu u vlasništvu ponuđača?Na seminaru ćete saznati:

- Koje su najčešće nepravilnosti kod tehničkih specifikacija u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama

- Najnovije odluke Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki

- Kako da interpretirate konkretnu spornu situaciju i koju zakonsku odredbu da primenite

- Steći sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIASADRŽAJ SEMINARA

- Uvodni deo

- Sporne situacije u zaštiti prava po pitanju:

- Tehničkih specifikacija

- Sporne procesne situacije

- Druga pitanja od važnosti za naručioce i ponuđače

Pitanja i odgovori

- Anketa

- Dodela sertifikataPredavač: Jasmina MilenkovićKao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu Priručnika o javnim nabavkama sa portalom.

Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!

Cene

Cena kotizacije iznosi 18.720,00 RSD