TechnoBank 2019

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Organizator ASIT, zajedno sa resornim ministarstvima Republike Srbije, Narodnom bankom Srbije i Privrednom komorom Srbije, kao i sa vodećim poslovnim bankama, organizuje DEVETNAESTU Konferenciju i Izložbu: TECHNOBANK 2019, Bankarske tehnologije.Technobank je vodeća konferencija u regionu zapadnog Balkana, poznat po velikom broju posetilaca, kvalitetu ponude redovnih izlagača i stalnom fokusu na najnovije teme iz oblasti globalnog bankarstva.Technobank je "mesto okupljanja" banaka i izlagača iz regiona, koja služi kao platfoma za razmenu informacija o novim trendovima iz bankarske industrije. Teme koje konferencija obrađuje uvek se tiču budućnosti načina plaćanja i evolucije bankarske industrije i njenog uticaja na lokalna tržišta.Kao i ranijih godina, specijalizovani forum - CARD FORUM & EXPO 2019, potpuno posvećen platnim transakcijama putem bankarskih kartica i podržanim ICT tehnologijama u Evropi i svetu, biće održan tokom Technobank Konferencije. Ovogodišnji CARD FORUM & EXPO će pokriti najvažnije aspekte kontaktnih i beskontaktnih platnih sistema na bazi smart kartica.Važni Datumi i Rokovi

- Petak, 01. mart 2019.

Dostavljanje naslova prezentacija- Ponedeljak, 15. mart 2019.

Dostavljanje OSCARD nominacija- Petak, 03. april 2019.

Dostavljanje prezentacija u elektronskoj formi- Sreda, 10. april 2019.

Registracija prijavljenih učesnika od 08:00

Otvaranje Konferencije u 09:00Tokom Technobank 2019 Konferencije, biće organizovan Okrugli sto sa sledećom temom: "Otvoreno Bankarstvo - nova Paradigma"

Cene

Kotizacija po osobi iznosi 18.900,00 din + PDV 20% i obuhvata sledeće:
- e-Katalog sa prezentacijama
- Marketinške materijale izlagača i organizatora
- Učešće u programima skupa
- Dva (2) ručka
- Kafa i osveženje (pauze za kafu)

Izvor: technobank.rs