SWOT analiza

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Kratak uvod u temu i njen značaj:

SWOT analiza danas predstavlja jedan od osnovnih alata za procenu sopstvene pozicije (dominantno poslovne, ali i lične) u odnosu na okruženje. Bez obzira na njenu rasprostranjenost, dva su osnovna problema koja su vezana za SWOT analizu:

- Mistifikacija – proglašava se visokom naukom za koju su potrebni visoko plaćeni eksterni eksperti koji bi je pravilno/dobro uradili

- Banalizacija – delimično (a ponekad i pogrešno) svođenje na elementarni formalni izgled, bez razumevanja cilja SWOT analize i kako se do njega stiže.Oba ova problema negativno utiču na stav prema ii samu konotaciju SWOT analize, iako ona prestavlja osnovni, a vrlo često i zahtevani (biznis planovi, studije opravdanosti i/ili izvodljivosti, projektna dokumentacija) alat. Takođe, treba imati na umu da pravilno izvedena SWOT analiza ima direktan uticaj na strategijska opredeljenja i ciljeve (kratkoročne, srednjoročne i dugoročne).Trening je namenjen vlasnicima firmi, licima zaposlenim na mestima direktora, menadžera, šefova/rukovodioca sektora, odseka, odeljenja, zaposlenima u okviru službi funkcija sistema (HR, proizvodnja, održavanje, transport, marketing i td.), kao i svim stranama zainteresovanim za partikularnu oblast.Cilj seminara- treninga:

Cilj treninga je upoznavanje polaznika sa metodologijom i načinom izvođenja kompletne, prave SWOT analize i njihovim osposobljavanjem da izvrše osnovnu SWOT analizu, koja omogućava izvođenje odgovarajućih zaključaka i smernica sa direktnim uticajem na strategijska opredeljenja, a sve to kroz teorijsku nastavu i praktičan/samostalni rad.Teme koje će biti obrađene (po tačkama):

P.1 SWOT Analiza– teorijske osnove

P.2 Metodologija izrade SWOT AnalizePo završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:

(navesti po tackama ciljeve učenja; npr. Primeni metode...., razume koncept, prepozna..... itd.)

- Razume koncept SWOT analize

- Razume svrhu, namenu SWOT analizei njenu povezanost, odnosno njen uticaj na sistem odlučivanja

- Samostalno izvrši elemntarnu SWOT analizuPredavač: Dr Dejan Ninković , Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu; sertifikovni ekspert RBI/RCMCV predavača možete pogledati u prilogu ispod.