SWOT analiza

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

SWOT analiza danas predstavlja jedan od osnovnih alata za procenu sopstvene pozicije (dominantno poslovne, ali i lične) u odnosu na okruženje. Bez obzira na njenu rasprostranjenost, dva su osnovna problema koja su vezana za SWOT analizu:
- Mistifikacija – proglašava se visokom naukom za koju su potrebni visoko plaćeni eksterni eksperti koji bi je pravilno/dobro uradili
- Banalizacija – delimično (a ponekad i pogrešno) svođenje na elementarni formalni izgled, bez razumevanja cilja SWOT analize i kako se do njega stiže.
Oba ova problema negativno utiču na stav prema ii samu konotaciju SWOT analize, iako ona prestavlja osnovni, a vrlo često i zahtevani (biznis planovi, studije opravdanosti i/ili izvodljivosti, projektna dokumentacija) alat. Takođe, treba imati na umu da pravilno izvedena SWOT analiza ima direktan uticaj na strategijska opredeljenja i ciljeve (kratkoročne, srednjoročne i dugoročne).

Trening je namenjen vlasnicima firmi, licima zaposlenim na mestima direktora, menadžera, šefova/rukovodioca sektora, odseka, odeljenja, zaposlenima u okviru službi funkcija sistema (HR, proizvodnja, održavanje, transport, marketing i td.), kao i svim stranama zainteresovanim za partikularnu oblast.
Cilj treninga je upoznavanje polaznika sa metodologijom i načinom izvođenja kompletne, prave SWOT analize i njihovim osposobljavanjem da izvrše osnovnu SWOT analizu, koja omogućava izvođenje odgovarajućih zaključaka i smernica sa direktnim uticajem na strategijska opredeljenja, a sve to kroz teorijsku nastavu i praktičan/samostalni rad.

Osnovne temaske jedinice:
- Prisutnost SWOT analize
- Svakodnevna SWOT analiza
- Naučno-operativni pristup SWOT analizi
- Uticaj na strategiju
- Nivoi SWOT analize

Po završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Razume koncept SWOT analize
- Razume svrhu, namenu SWOT analizei njenu povezanost, odnosno njen uticaj na sistem odlučivanja
- Samostalno izvrši elemntarnu SWOT analizu
Svi učesnici, na kraju, dobijaju Sertifikat o prisustvovanju profesionalnoj obuci iz odnosne oblasti. Cena svih sertifikovanja je uključena u kotizaciju.