Svakodnevnom samomotivacijom do trajnih promena

Jezik: Serbian

Life coaching
Samomotivacija je lični, unutrašnji pokretač osobe. Bez samomotivacije svaka naša odluka ostaje samo to – odluka koja ne dovodi do realizacije. Bez samomotivacije nema čvrstih i jasnih ciljeva niti discipline ka ostvarenju istih. Bez samomotivacije nema ni poslovnih inicijativa niti pozitivnog pogleda na probleme.Ali šta je sa dobrom samomotivacijom i motivacijom drugih koja dovodi do odluka, ciljeva, korenitih promena, životnog stila i okruženja?Šta dobijate na ovoj radionici?

- Naučićete kako da izađete iz zone komfora;

- Kako da sačuvate samomotivaciju i prilikom činjenja grešaka;

- Kako da prestanete da ograničavate sebe i osnažite motive i pokretače koji su u vama;

- Kako da prepoznate dobre stvari i budete istinski srećni;

- Kako da stvorite moć u vama samima i razvijate se na taj način;

- Kako da ne odustajete od započetih aktivnosti;

- Kako da istinski živite u sadašnjem trenutku;

- Kako da ne odustajete uprkos svim preprekama koje vam se nađu na putu;Odgovore na pitanja:

- Koliko sam stvarno uspešan i da li realno vidim svoj uspeh ili neuspeh?

- Da li sam oslobođen i zadovoljan?

- Mogu li da očekujem više od sebe?

- Da, ukoliko oslobodiš sva negativna uverenja koja zapravo nisu tvoja i pustiš ih da odu.Tada počinje proces:

- prepoznavanja ličnih vrednosti;

- prepoznavanja osećanja i tumačenje njihovih značenja;

- proces izlaženja iz zone komfora;

- izgrađivanje poverenja u sebe i ispravnog stava u odnosu na druge;

- zadovoljsvo i kako do njega…

Prolazeći kroz ove procese postajemo otvoreni za sebe i tražimo i prihvatamo samomotivaciju. Prihvatamo uverenje da su mogućnosti bezbrojne ali da bez jakog motiva ne možemo da ih iskoristimo. Kako taj motiv da osnažimo, odakle da krenemo, kuda da idemo i ka čemu.MESTO ODRŽAVANJA KURSA

Centar za lični razvoj i savetovanje Kesejić

Miloša Crnjaskog 8, Subotica

Cene

Cena kursa je 500,00 RSD.