Suspenzija zaposlenih i disciplinske mere u praksi

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Da li ste čuli za rečenicu da u Republici Srbiji zaposleni uvek dobija radni spor?Materija radnog odnosa je već više od 10 godina takva, da se radni odnos u navedenom periodu zasniva zaključenjem ugovora o radu. Pravila u tom odnosu, posledično navedenom, zajednički regulišu poslodavac i zaposleni. Prestanak radnog odnosa regulisan je Zakonom, a pozitivno pravo pravi značajnu razliku između jednostranog otkaza ugovora o radu koji daje zaposleni, od situacije kada to čini poslodavac.- Da li je baš svaka povreda radne discipline razlog za otkaz ugovora o radu od strane poslodavca

- Kako Vi postupate kada se suočite sa povredom radne discipline od strane zaposlenih

- Koje aktivnosti morate da preduzme prilikom izricanja disciplinskih mera

- Koju meru morate da upotrebite, da bi mera bila i ostala zakonitaNa seminaru ćete naučiti:

- Kako da normirate pravila ponašanja koja će važiti za radnopravni odnos između poslodavca i zaposlenog

- Na koji način tretirati pojedine pojavne oblike nepoštovanja radne discipline

- Način kvalifikovanja određenih povreda radne discipline i odabir disciplinske mere koja bi se primenjivala

- Dobre primere generalne i specijalne prevencije prilikom izricanja disciplinskih mera

- Smernice za pravilno sastavljanje rešenja kojim se izriče disciplinska mera u odnosu na zaposlenog

- Koje probleme imaju u radu Vaše kolege iz struke saznaćete kroz diskusije, primere i razmenu iskustavaTEME SEMINARA:

- Regulativa radnopravnog odnosa u Republici Srbiji

- Disciplinske mere koje su na raspolaganju poslodavcu

- opomena sa najavom otkaza

- privremeno udaljenje zaposlenog sa rada

- novčana kazna

- jednostrani otkaz od strane poslodavca

- Udaljenje zaposlenog sa rada – najčešće greške u praksi poslodavaca

- Postupak izricanja disciplinskih mera – primeri iz prakseKOME JE SEMINAR NAMENJEN:

Direktorima, poslodavcima, vlasnicima preduzeća, šefovima pravne i kadrovske službe, zaposlenima u pravnim i kadrovskim službama i svima ostalima koji su zainteresovani za oblast radnog prava.Predavač: Nenad Vojnović

Cene

Cena seminara iznosi 15.600,00 RSD + PDV