Strukturiranje bankarskih plasmana

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija

Da li kao preduzeće razumete proizvode koje Vam banka nudi?
Da li banka prepoznaje potrebe klijenata pre nego što im proda plasman?


Banke su danas glavni oslonac finansiranja poslovanja i ekspanzije većine preduzeća. Zato je od ključne važnosti odgovorno ponašanje svih učesnika na tržištu, koje će sprečiti nepotrebne gubitke kako u bilansima preduzeća, tako, posledično i u bilansima banaka. Kao jedan od osnovnih preduslova za to je permanentna finansijska edukacija svih učesnika na tržištu.


Koja je adekvatna struktura finansiranja preduzeća?
Koji je adekvatni proizvod koji banka može ponuditi preduzeću za finansiranje različitih potreba?
Kako na vreme sprečiti probleme prouzrokovane pogrešnom strukturom finansiranja?
Zašto su važni finansijski kovenanti?
Kako bi rešili sve nedumice u vezi sa pitanjima koja se nameću bilo da ste u ulozi preduzeća kao potražioca kredita ili banke kao zajmodavca, organizujemo interaktivni seminar.


Ovaj seminar vam omogućuje da sagledate:
Koje vrste kredita banke imaju u ponudi;
Koji je najadekvatniji proizvod koji odgovara potrebama klijenta;
Kako postići / održati adekvatnu strukturu bilansa stanja;
Kada postoji potreba za restrukturiranjem bilansa stanja;
Zašto su važni finansijski kovenanti i redovno praćenje klijenta od strane banke.


TEME SEMINARA:
Uvod u vrste bankarskih kreditaKratkoročni vs. Dugoročni kredit
Revolving vs. amortizacioni kredit
Sa ili bez grace perioda
Sa ili bez balloon-a
Jednake otplate ili jednaki anuiteti
Koji kredit je najadekvatniji za konkretno finansiranjeKoji rok kredita izabrati?
Kada ima smisla grace period
Kada smo konforni sa balloon repayment strukturom
Kada je najadekvatnije izdvojiti finansiranje iz redovnog poslovanja i formirati SPV strukturu
Globalna slika – adekvatna struktura finansiranja preduzećaAdekvatna struktura bilansa stanja (važnost dovoljne kapitalizacije i pozitivnog neto obrtnog kapitala)
Otplatni kapacitet – cash flow projekcije
Narušena struktura bilansa / restrukturiranjeKada je potrebno restrukturiranje bankarskih kredita
Kako primetiti problem na vreme i sprečiti stečaj
Kako najbolje restrukturirati plasman
Finansijski kovenantiZnačaj kovenanta za banku i za klijenta
Postavljanje adekvatnih kovenanta
Redovno praćenje ispunjenosti kovenanta


Za svakog drugog polaznika iz Vaše organizacije obezbeđujemo 10% popusta!


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 10% za kupovinu Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga: finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje, sa adaptibilnim Excel obrascima sa gotovim formulama za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje!


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 3 dana pre dana održavanja seminara, ukoliko nije dogovoreno drugačije. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Zadržavamo pravo promene lokacije održavanja seminara u slučaju manjeg broja prijava. Kupcima Zbirke se periodičnim ažuriranjem obezbeđuje visok nivo informisanosti i sigurnosti u poslovanju. Cena ažuriranja zavisi od obima. Ažuriranje niste u obavezi da prihvatite, a odjavljivanje sa liste primalaca možete izvršiti pisanim putem, slanjem dopisa. U slučaju da se kupac Zbirke odjavi sa liste primalaca ažuriranja, izdavač ne preuzima nikakvu odgovornost za aktuelnost sadržaja. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima

Cene

15,600.00 RSD + PDV