Stručnjak za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Novi program za zaposlene u ljudskim resursima:
Obuka za postavljanje kvalitetne strategije za razvoj i zadržavanje kadrova i sticanje sertifikata STRUČNJAK ZA RAZVOJ I ZADRŽAVANJE KLJUČNIH ZAPOSLENIH!

Činjenica je da se tržište rada brzo menja, zbog čega je važno napraviti dobru strategiju upravljanja ljudskim resursima, a posebno napraviti dobru strategiju za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih. Kompanije koje nemaju razvijene kvalitetne strategije za razvoj i zadržavanje zaposlenih ostaju neprepoznate na tržištu rada, a zaposleni gube interesovanje za rad u njima.

U saradnji sa iskusnim trenerom poslovnih veština i HR konsultantom za oblast razvoja lidera i talenata, koji poseduje višegodišnje praktično HR iskustvo na liderskim i ekspertskim pozicijama u vodećim kompanijama na našem tržištu, pripremili smo obuku na kojoj ćete se upoznati sa aktuelnim trendovima u ljudskim resursima koje primenjuju vodeće kompanije, kao i:
- Načinima za privlačenje najboljih talenata koji mogu biti Vaši potencijalni ključni kadrovi
- Succession management principima
- Alatima za procenu talenata ključnih zaposlenih
- Metodama prepoznavanja talentovanih zaposlenih
- Načinima evaluacije zaposlenih
- Tehnikama razvoja i praćenja razvoja zaposlenih
- Načinima motivisanja talentovanih zaposlenih i održavanja lojalnosti
- Dobrim praksama upravljanja talentima

Program je sastavljen od četiri modula:
- 2 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE + MATERIJAL SA RADIONICA na kojima ćete kroz predavanja, praktične smernice, primere, pitanja i odgovore doći do izuzetno korisnih rešenja za postavljanje strategije za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih;
- 2 PRAKTIČNA RADNA MATERIJALA: Zbirku praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima sa 50 gotovih modela HR dokumenata u Word formatu i e-mail seminar Selekcija i regrutacija kadrova – od oglasa do najboljeg radnika (napomena: e-mail seminar se šalje na Vašu e-mail adresu).

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?
- Naprednija znanja i veštine za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih;
- Konsultacije sa stručnjakom na radionicama u pogledu specifičnih situacija koje imate u svojoj kompaniji;
- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za razvoj i zadržavanje ključnih zaposlenih na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
- Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

1. Modul: RADIONICA – Razvoj zaposlenih i budućih lidera 20.05.2019, 10-15 h
- Aktuelni trendovi u ljudskim resursima
- Kako privući najbolje talente koji su potencijalni ključni kadrovi
- Succession management – proces za identifikovanje i razvoj budućih lidera
- Šta kompanija dobija upravljanjem ključnim kadrovima
- Kako se identifikuju ključni zaposleni u kompaniji
- Usklađivanje potencijala zaposlenih sa ciljevima kompanije
- Talentovani zaposleni i ključni zaposleni – sličnosti i razlike
- Veza liderstva i ključnih zaposlenih
- Dobra klima i kultura u organizaciji za razvoj ključnih kadrova
- Alati procene talenata ključnih zaposlenih

2. Modul: RADIONICA – Talent menadžment – razvoj i zadržavanje talenata unutar kompanije 23.05.2019, 10-15 h
- Metode prepoznavanja talentovanih zaposlenih
- Kako formirati talent pul strategiju za top talente
- Sprovođenje evaluacije talenata
- Proces upravljanja ključnim zaposlenima
- Alati za razvoj talenata i praćenje razvoja
- Individualni pristup svakom ključnom zaposlenom
- Motivisanje talentovanih zaposlenih i ključnih zaposlenih da budu lojalni
- Ko sve treba da učestvuje u razvoju ključnih kadrova
- Komunikacija sa talentovanim i ključnim zaposlenima
- Primeri dobre prakse upravljanja talentima
- Primeri dobre prakse zadržavanja ključnih kadrova

3. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – Zbirka praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima (Zbirku dobijate na prvoj radionici 20.05.2019.)
- SADRŽAJ ZBIRKE Strateško planiranje broja zaposlenih i kompetencija zaposlenih; Selekcija i procena internih i eksternih kandidata za određena radna mesta; Uvođenje novozapsolenog na radno mesto;Upravljanje učinkom zaposlenog kroz postavljanje ciljeva i objektivnu procenu učinka zaposlenih; Razvoj kompetencija zaposlenih i upravljanje talentima; Upravljanje konfliktima u timu i rešavanje problema u kompaniji; Organizacija efikasnih sastanaka sa zaposlenima; Uspešni team building primeri.
- SADRŽAJ CD-A: Obrazac za postavljanje ciljeva za HR u skladu sa strateškim ciljevima; Plan dolaženja do adekvatnih i kvalitetnih kandidata; Obrazac za definisanje ključnih kompetencija za sve zaposlene; Plan sprovođenja selekcijskog postupka; Obrazac za pravljenje oglasa za posao koji će privući potrebne candidate; Obrazac za opis radnog mesta; Primeri oglasa za posao; Upitnik za candidate; Obrasci za telefonsko, individualno i grupno intervjuisanje kandidata; Obrazac za objektivnu procenu kompetencija kandidata za otvoreno radno mesto; Obaveštavanje za kandidate koji su primljeni na otvorenu poziciju; Obaveštavanje za kandidate koji nisu ušli u dalji proces selekcije; Plan uvođenja novozaposlenog u kompaniju; Plan treninga za novozaposlene; Dosije o zaposlenom; Obrazac za postavljanje jasnih ciljeva i način merenja uspešnosti; Primer razgovora sa zaposlenim koji ne zadovoljava očekivanja kompanije sa ciljem motivacije da radi na sebi; Obrazac za evaluaciju i samoevaluaciju učinka zaposlenog; Obrazac za procenu talenata; Primer razvojnog plana kompetencija kod ključnih zaposlenih i talenata; Obrazac za planiranje godišnjeg razgovora i postavljanje godišnjih ciljeva; Primer godišnjeg razgovora; Obrazac za ispitivanje trening potreba zaposlenih; Proračun ulaganja i koristi od obrazovanja; Obrazac za praćenje uspešnosti treninga; Plan unapređenja efikasnosti tima; Primer efektivne komunikacije u timu; Obrazac za pregovaranje između sukobljenih strana u timu; Model posredovanja rukovodilaca u sukobu; Formular za razgovor sa zaposlenima koji imaju problem sa disciplinom; Primer pronalaženja zajedničkog cilja sukobljenih strana; Obrazac za rešavanje konflikata u timu; Obrazac za rešavanje problema u timu; Primer adekvatno upućene konstruktivne kritike zaposlenima; Upitnik o zadovoljstvu poslom; Primer izveštaja o zaposlenima i njihovoj fluktuaciji.

4. Modul: E-MAIL SEMINAR Selekcija i regrutacija kadrova, od oglasa do najboljeg radnika (E-mail seminar dobijate na svoju e-mail adresu 27.05.2019.)
- Kako da pripremite selekcioni postupak – definisanje potrebe za kandidatom, kreiranje oglasa, sačinjavanje plana selekcije;
- Kako da privučete adekvatnog kandidata – kako doći do onih kandidata koji su vam potrebni, kako privući talentovane zaposlene, strategije objavljivanja oglasa;
- Kako da procenite kandidata – metode procene, koje metode treba koristiti u kojim momentima, intervju za posao, trendovi u zapošljavanju i kako ih iskoristiti.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT
- Obuka će biti održana u vidu dve intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
- Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
- Kao praktičan studijski materijal dobijate i „Zbirku praktičnih uputstava i uzoraka za efikasno upravljanje ljudskim resursima“ i e-mail seminar „Selekcija i regrutacija kadrova: od oglasa do najboljeg radnika“.
- Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i načina razvoja i zadržavanja ključnih zaposlenih.
- Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

Predavač: Nikolina Milosavljević

Cene karata

Cena obuke: 52.800,00 RSD

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene obuke!