Stručnjak za finansijski kontroling: planiranje, analiza i izveštavanje

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kao lice odgovorno za finansijsko planiranje, analizu i izveštavanje morate redovno i pravovremeno da obezbeđujete pouzdane podatke koji su menadžmentu neophodni za donošenje ispravnih poslovnih odluka, od kojih u najvećoj meri zavise uspešno finansijsko poslovanje, stabilnost i razvoj na duži rok.Sa našim programom intenzivne obuke u 5 modula moći ćete efikasnije da:

- Razvijete specifičan koncept kratkoročnog i dugoročnog finansijskog planiranja koji ćete znati da prilagodite svojim specifičnim potrebama – planiranje prihoda, rashoda, investicija, priliva i odliva novčanih sredstava, potraživanja i obaveza, kao i izvora dodatnih finansijskih sredstava;

- Kreirate finansijske planove sa jasnim finansijskim pokazateljima, odnosno planove za optimizaciju poslovanja i tokova gotovine, strategiju poslovanja i budžet;

- Sprovodite analizu operativnog sistema kompanije, odnosno analizu prodaje i potraživanja, zaliha i troškova prodaje, nabavke materijala i usluga, obaveza prema dobavljačima, troškova radne snage, sredstava plaćanja, godišnjeg popisa imovine i obaveza (inventura);

- Kreirate dnevne, nedeljne i mesečne izveštaje koji će biti međusobno povezani, napravite strukturu izveštavanja i tumačite pokazatelje;

- Poboljšate svoje znanje o naprednim funkcijama Excel-a kako biste brže i jednostavnije pripremali svoje finansijske planove, analize i izveštaje.

- Kroz ovaj program obuke sa iskusnim revizorom i ekspertom iz oblasti poslovnih finansija, upoznajte dobru praksu finansijskog kontrolinga i unapredite svoja znanja i veštine, steknite sertifikat na srpskom i engleskom jeziku.Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

- Napredna znanja kako da dođete do pravih podataka, pripremite ih i obradite za menadžersko odlučivanje;

- Konkretne primere različitih formi planova i sažetih jasnih i preglednih izveštaja, kao i i smernice za tumačenje dobijenih rezultata;

- Savete kako da sačinite planove za ostvarivanje poslovnih ciljeva, kako kratkoročne tako i strateške;

- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;

- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za finansijski kontroling: planiranje, analizu i izveštavanje na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;NAPOMENA: Program se prilagođava polaznicima obuke, u skladu sa njihovim prethodnim znanjima i iskustvima.PROGRAM JE NAMENJEN:

Kontrolerima, šefovima finansija, zaposlenima u službi finansija, direktorima i svima ostalima zainteresovanim za oblast finansijskog kontrolinga.

Cene

Cena obuke iznosi 77.310,00 RSD + PDV