Stručnjak za Facility menadžment

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Forum Media u saradnji sa timom stručnjaka iz kompanije STRABAG organizuje posebno pripremljenu intenzivnu obuku namenjenu facility menadžerima i licima zaduženim za upravljanje objektima i njihovo održavanje!Proširite svoja znanja i veštine kroz iskustva iz prakse uz dobijanje sertifikata za odslušanu obuku u vezi sa facility menadžmentom od teorije do prakse.Pripremili smo poseban program praktične obuke za facility, property i projekt menadžere, rukovodioce tehničkih službi, kao i druga lica koja učestvuju u upravljanju objektima i njihovom održavanju! Intenzivnu interaktivnu obuku održaće tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti facility menadžmenta kroz sledeće teme:

- Kakva je veza facility, asset i property menadžmenta i koji su njihovi ključni aspekti

- Koji su aktuelni trendovi u facility menadžmentu u svetu i kod nas

- Koje sve standarde je važno primeniti u facility menadžmentu

- Kako upravljati troškovima održavanja objekta

- Šta je sve neophodno za kvalitetno obavljanje funkcije facility menadžera

- Na šta treba da obratite posebnu pažnju u vezi sa tenderima i zahtevima klijenata

- Koje sve vrste ugovora postoje u ovoj oblasti

- Kako organizovati saradnju kroz outsourcing

- Koji su neophodni facility menadžment alati

- Kako voditi pravni registar održavanja

- Kako organizovati procedure, radne naloge, kontrolne liste, izveštavanje i reklamacije klijenata

- Kako optimizovati operativne troškove (upravljanje energijom) i održavati instalacije

Koji su benefiti preventivnog održavanja naspram korektivnogProgram je sastavljen od četiri modula:

- 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 20.06, 25.06. i 27.06.2019. u prijatnom ambijentu hotela Falkensteiner, Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcija facility menadžmenta u Vašoj kompaniji;

- 1 STUDIJSKI MATERIJAL: Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ + PORTAL sa gotovim modelima dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija priručnika, sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere BZR u svom objektu.Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?

- Naprednija znanja o implementaciji facility menadžmenta;

- Konsultacije sa stručnjacima na radionicama u pogledu specifičnih situacija koje imate u svojoj kompaniji;

- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;

- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za facility menadžment – upravljanje objektima i njihovo održavanje na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;

- Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.1. Modul: RADIONICA – OSNOVE FACILITY MENADŽMENTA 12.07.2019, 10-15h

- Definicije Facility Management-a

- Facility – Asset Management – Property Management

- Facility Management u praksi u svetu i kod nas

- Standardi koji se primenjuju u Facility Management-u

- Facility Management usluge

- Facility Management Consulting

- Troškovi održavanja objekta / Property Management

- Profil Facility Manager-a

- Tenderi i zahtevi klijenata

- Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

2. Modul: RADIONICA – FM ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE 17.07.2019, 10-15h

- Vrste ugovora – primer SLA ugovora

- obim posla, ključni pokazatelji učinka

- Organizacioni modeli iz prakse

- Outsourcing

- Implementacija Facility Management-a

- Facility Management alati

- Pravni registar održavanja

- Procedure, radni nalozi, kontrolne liste, izveštavanje i reklamacije klijenata

- Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

3. Modul: RADIONICA – OPTIMIZACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA 19.07.2019, 10-15h

- Optimizacija operativnih troškova (upravljanje energijom)

- Održavanje instalacija i njihov životni vek

- Primer iz prakse – benefiti preventivnog održavanja naspram korektivnog

- Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja

4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – priručnik Bezbednost i zdravlje na radu dobijate na prvoj radionici 12.07.2019.NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT

- Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.

- Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.

- Kao praktičan radni materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika »Bezbednost i zdravlje na radu u praksi« u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.

- Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.

- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.

- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja upravljanja objektima.

- Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.

- Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.PROGRAM JE NAMENJEN

Facility, property i projekt menadžere, rukovodioce tehničkih službi, kao i druga lica koja učestvuju u upravljanju objektima i njihovom održavanju.

Cene

Cena obuke iznosi 103.080,00 RSD