Stručnjak za Facility menadžment

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Forum Media u saradnji sa timom stručnjaka iz kompanije STRABAG organizuje posebno pripremljenu intenzivnu obuku namenjenu facility menadžerima i licima zaduženim za upravljanje objektima i njihovo održavanje!

Proširite svoja znanja i veštine kroz iskustva iz prakse uz dobijanje sertifikata za odslušanu obuku u vezi sa facility menadžmentom od teorije do prakse.

Pripremili smo poseban program praktične obuke za facility, property i projekt menadžere, rukovodioce tehničkih službi, kao i druga lica koja učestvuju u upravljanju objektima i njihovom održavanju! Intenzivnu interaktivnu obuku održaće tim stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom u oblasti facility menadžmenta kroz sledeće teme:
- Kakva je veza facility, asset i property menadžmenta i koji su njihovi ključni aspekti
- Koji su aktuelni trendovi u facility menadžmentu u svetu i kod nas
- Koje sve standarde je važno primeniti u facility menadžmentu
- Kako upravljati troškovima održavanja objekta
- Šta je sve neophodno za kvalitetno obavljanje funkcije facility menadžera
- Na šta treba da obratite posebnu pažnju u vezi sa tenderima i zahtevima klijenata
- Koje sve vrste ugovora postoje u ovoj oblasti
- Kako organizovati saradnju kroz outsourcing
- Koji su neophodni facility menadžment alati
- Kako voditi pravni registar održavanja
- Kako organizovati procedure, radne naloge, kontrolne liste, izveštavanje i reklamacije klijenata
- Kako optimizovati operativne troškove (upravljanje energijom) i održavati instalacije
Koji su benefiti preventivnog održavanja naspram korektivnog

Program je sastavljen od četiri modula:
- 3 CELODNEVNE RADIONICE koje će biti održane 20.06, 25.06. i 27.06.2019. u prijatnom ambijentu hotela Falkensteiner, Bulevar Mihaila Pupina 10K, Novi Beograd, na kojima ćete kroz predavanja, praktične savete, primere i diskusiju doći do izuzetno korisnih rešenja za unapređivanje funkcija facility menadžmenta u Vašoj kompaniji;
- 1 STUDIJSKI MATERIJAL: Priručnik „Bezbednost i zdravlje na radu u praksi“ + PORTAL sa gotovim modelima dokumenata u Word formatu + ON-LINE verzija priručnika, sa konkretnim smernicama kako da sprovedete mere BZR u svom objektu.

Šta Vam omogućava pohađanje ovog programa?
- Naprednija znanja o implementaciji facility menadžmenta;
- Konsultacije sa stručnjacima na radionicama u pogledu specifičnih situacija koje imate u svojoj kompaniji;
- Konkretne odgovore na detaljna i specifična pitanja – možete ih poslati pre početka obuke, ali i postavljati na radionicama;
- Sertifikat o pohađanju programa intenzivne obuke za Stručnjaka za facility menadžment – upravljanje objektima i njihovo održavanje na srpskom i engleskom jeziku koji izdaje kompanija Forum Media, sa navedenim temama u okviru programa obuke;
- Upoznavanje sa kolegama iz struke, interaktivnu diskusiju, primere dobre prakse i razmenu iskustava.

1. Modul: RADIONICA – OSNOVE FACILITY MENADŽMENTA 12.07.2019, 10-15h
- Definicije Facility Management-a
- Facility – Asset Management – Property Management
- Facility Management u praksi u svetu i kod nas
- Standardi koji se primenjuju u Facility Management-u
- Facility Management usluge
- Facility Management Consulting
- Troškovi održavanja objekta / Property Management
- Profil Facility Manager-a
- Tenderi i zahtevi klijenata
- Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja
2. Modul: RADIONICA – FM ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE 17.07.2019, 10-15h
- Vrste ugovora – primer SLA ugovora
- obim posla, ključni pokazatelji učinka
- Organizacioni modeli iz prakse
- Outsourcing
- Implementacija Facility Management-a
- Facility Management alati
- Pravni registar održavanja
- Procedure, radni nalozi, kontrolne liste, izveštavanje i reklamacije klijenata
- Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja
3. Modul: RADIONICA – OPTIMIZACIJA TROŠKOVA ODRŽAVANJA 19.07.2019, 10-15h
- Optimizacija operativnih troškova (upravljanje energijom)
- Održavanje instalacija i njihov životni vek
- Primer iz prakse – benefiti preventivnog održavanja naspram korektivnog
- Diskusija, primeri dobre prakse i razmena iskustava, odgovori na pitanja
4. Modul: STUDIJSKI MATERIJAL – priručnik Bezbednost i zdravlje na radu dobijate na prvoj radionici 12.07.2019.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT
- Obuka će biti održana u vidu tri intenzivne interaktivne radionice, uz otvorenu diskusiju u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – nova rešenja.
- Pomoću pitanja, odgovora i dodatnih objašnjenja na radionicama Vaše znanje će se kristalizovati.
- Kao praktičan radni materijal dobijate i poslovno izdanje priručnika »Bezbednost i zdravlje na radu u praksi« u štampanoj i digitalnoj formi koju možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
- Načini sprovođenja programa i ilustrovanje primerima na radionicama biće prilagođeno strukturi i potrebama učesnika.
- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i jedinstvenu priliku za neprocenjivu razmenu iskustava i povezivanja sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalne smernice stručnjaka u obliku komentara na predložena rešenja upravljanja objektima.
- Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
- Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

PROGRAM JE NAMENJEN
Facility, property i projekt menadžere, rukovodioce tehničkih službi, kao i druga lica koja učestvuju u upravljanju objektima i njihovom održavanju.

Cene karata

Cena obuke iznosi 103.080,00 RSD