Stručni skup u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu (april, 2016)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Privredna komora Beograda u saradnji sa Privrednim sudom u Beogradu Vas poziva na stručni skup na kojem će biti obrađene sledeće teme:Žalba - predavač dr Vesna Dabetić Trogrlić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu

Naknada nematerijalne štete pravnom licu – predavač mr Dragan Dragović, sudija Privrednog suda u Beogradu