Stres i ples

Jezik Srpski

Life coaching

Stres je u nama, u drugima i u okruženju. Primamo ga i emitujemo. Izloženi smo mu svakodnevno, u javnosti, u interakciji sa saradnicima, poznanicima i bliskima. Noseći se s njime stihijski, gubimo znatan deo energije i vreme koje nam je sve dragocenije, dok povremeno propuštamo prilike da se prikažemo, da reagujemo, biramo i odlučujemo u svom punom kapacitetu. Stres nam postaje ugrožavajuća prepreka da se družimo opušteni, da radimo visoko motivisani i ostvarujemo rezultate na nivou svog ukupnog potencijala.

Stres ne možemo pobediti, međutim, možemo naučiti kako da se s njime uspešnije nosimo. Možemo učiti da u sebi pronalazimo i koristimo snage, da istražujemo nove mogućnosti, i da uprkos stresu ostvarimo željene ciljeve. Da pronađemo i održimo ravnotežu.

Ne dopustite da Vas stres izmori i porazi! Suprotstavite se, pobedite! Postanite glavni menadžer, virtuoz, plesač na sopstvenoj životnoj sceni. Na radionicama Programa „stres i ples” savladajte primenu tehnika i metoda pomoću kojih ćete umanjiti izglede za stres i stvoriti uslove za uspešnu komunikaciju, prezentovanje i interpersonalne odnose.

- Isprobajte asertivno komuniciranje u efikasnom i socijalno prihvatljivom artikulisanju potreba, osećaja i stavova, čvršćem povezivanju sa sagovornicima
- Proverite kakav je efekat neverbalnog u Vašoj ekspresiji i kako da unapredite svoj javni nastup
- Uputite se dodatno o načinima upravljanja stresom i o tome kako Vam koučing pomaže da osvestite u većoj meri svoje autentične ciljeve, snage i područja za razvoj, te preduzmete konkretne korake ka željenim ciljevima;
- Naučite kako da komunicirate i radite uspešnije, kako da živite ispunjenije. Naoružajte se osnovnim i veoma poželjnim alatkama za uspešniji poslovni, menadžerski i privatni život.

Nakon toga testirajte svoje uvide empirijski, u drugoj, specifičnoj, plesnoj ravni. Otkijte u plesu sopstvenu pravu meru i efektivnost neverbalne komunikacije i javnog nastupa. Naučite osnovne korake latino, standardnih i karipskih plesova. Tragajte za sopstvenim autentičnim i celovitim izrazom i „velikim odgovorima“ u bezbednom, prijatnom okruženju. Upoznajte ples kao tehniku snižavanja stresa. Unesite lakoću (pokreta i komunikacije), eleganciju i radost u lični i poslovni ambijent. Zadovoljna osoba, zadovoljni zaposleni neophodni je svetionik u stresom zatamnjenoj (poslovnoj) svakodnevici.

Iskusite u Programu teorijski, vežbom i pokretom uspešniju, efikasniju i izdašniju komunikaciju, lišenu stresa, ispunjenu zadovoljstvom.

Radionice se sastoje iz prezentacije, diskusije, grupnog rada, igre uloga i studije slučaja.

Ciljna grupa:
- Zaposleni koji su izloženi stresu u radnom okruženju
- Menadžeri svih nivoa
- Pojedinci koji žele da unaprede svoj način (verbalne, neverbalne, plesne) komunikacije, da jačaju unutrašnje potencijale za ostvarenje ciljeva (putem koučinga) i da snižavaju stres

Cilj Programa:
- Upoznati polaznike sa metodama, alatima i tehnikama za prevladavanje stresa, za efikasniju komunikaciju i uspešniji javni nastup
- Upoznati polaznike sa primenom koučing alata u povećanju svesnosti i jasnoće o ličnim i karijernim ciljevima, snagama, slabostima, mogućnostima za produktivnije delovanje i pokretanje unutrašnjih potencijala radi dostizanja višeg nivoa samopouzdanja, motivisanosti, i zadovoljstva kroz ostvarenje ličnih i poslovnih ciljeva
- Upoznati polaznike sa osnovama latino, standardnih i karipskih plesova

Teme:
I mesec: Komunikacija (verbalna komunikacija) i stres
- 3 stila ponašanja i komuniciranja
- Asertivnost, ja-izjave, izražavanje neslaganja
- Veština slušanja
- Veština postavljanja pitanja
- Veština upućivanja povratne informacije

II mesec: Neverbalna komunikacija (javni nastup) i stres
- Javni nastup-izlaženje na scenu, sticanje sigurnosti, prvi govor
- Vremenska kontrola, stvaranje slika, povezivanje slobodnih pojmova
- Komunikacija sa publikom
- Neverbalna komunikacija-paragovor
- Govor tela, ličnost na sceni

III mesec: Koučing, stres i anti-stres
- Stres, stresori
- Faze i simptomi stresa
- Tipovi ličnosti i podložnost stresu
- Individualni, organizacijski i menadžerski uzroci stresa
- Tehnike za prevazilaženje stresa: Koučing
- Formulisanje ciljeva (Ko sam ja kada bi se ostvario moj životni san (end-goal)?
- Otkrivanje ličnih vrednosti
- Promena perspektive, Iracionalna uverenja, navike
- Upravljanje stresom

Po završetku programa, polaznik će biti osposobljen da:
- Detektuje simptome stresa;
- Prepozna stresore;
- Primeni (mentalne i fizičke) tehnike ublažavanja i prevazilaženja stresa;
- Razume osnovne koučing alatke za formulisanje ciljeva, otkrivanje ličnih vrednosti, promenu perspektive, iracionalnih uverenja i navika;
- Prepozna stilove komuniciranja;
- Razume efekte asertivnog komuniciranja;
- Poznaje veštinu postavljanja otvorenih pitanja, slušanja i davanja povratnih informacija;
- Razume način sticanja sigurnosti za javni nastup;
- Razume elemente uspešnog javnog nastupa;
- Poznaje elemente neverbalne komunikacije;
- Poznaje efekte govora tela;
- Razume anti-stres efekat plesa;
- Poznaje osnove rumbe, cha-cha, engleskog valcera, salse, bachate.

Dinamika održavanja obuke:
- četvrtkom od 17:30-20:00 časova

Cene karata

Cena po polazniku:
- Za mesec dana programa: 20.040,00 RSD
- Za sva tri meseca programa: 54.840,00 RSD

Izvor: mngcentar.com