Start Up - od ideje do realizacije

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Radionica „Start Up - od ideje do realizacije“ se održava u petak, 21. juna 2019. godine, od 9:30 do 17:15 časova, u prostorijama inovacione laboratorije EUREKA, Dubrovačka 6 na Dorćolu, Beograd.

Na ovoj radionici ćete imati priliku da:
- razradite svoju poslovnu ideju;
- sagledate sopstveni startap projekat iz više različitih poslovnih uglova (inovacija, konkurencija, marketing, nabavka, proizvodnja, prodaja);
- steknete osnovne analitičke sposobnosti i veštine poslovnog planiranja i da ih odmah primenite;
- da brzo i lako sastavite poslovni plan neophodan za dobijanje startap kredita (Fond za razvoj, Inovacioni fond, itd.);
- da se informišete o povoljnim uslovima za startap kredite;
- kontrolišete svoje poslovanje.

EUREKA svim polaznicima omogućava podršku i dalju saradnju u vezi sa samom izradom poslovnih planova, prikupljanjem potrebne dokumentacije za dobijanje startap kredita i uslugama poslovnog savetovanja.

Predavač: Duško Velizar Blagojević
Rođen je 24. marta 1978. godine u Beogradu, gde je završio osnovne (2005) i master (2009) studije na Ekonomskom fakultetu. Tokom dosadašnje poslovne karijere radio je u četiri različita preduzeća (Idea, Ringier, FPM Beograf, Mladinska knjiga) u finansijskom sektoru: platni promet, računovodstvo, kontroling plana i analiza, zamenik finansijskog direktora.

U Centru za permanentno stručno usavršavanje, pri Ekonomskom fakultetu u Beogradu, završio je kurseve: „Izrada investicionih studija izvodljivosti - ocena isplativosti investicionih projekata u praksi“ 2010. godine i „Kako napraviti biznis plan“ 2011. godine. Od tada se bavi izradom poslovnih planova, startap projektima, analizom poslovanja i razvojem interniog izveštavanja za zainteresovane klijente. Od 2019. godine razvio je edukativne radionice koje imaju za cilj da sadašnjim i budućim preduzetnicima pomognu u razvoju poslovne ideje i unapređenju njihovog poslovanja.

Cene karata

Kotizacija je 5200,00 RSD po učesniku
Ukoliko iz neke organizacije bude prijavljno više učesnika, drugi dobija 10% na cenu kotizacije, a treći 20%.