Srednji nivo EFT tehnike

Jezik Srpski

Life coaching

Pozivamo Vas na Srednji nivo EFT tehnike na dvodnevnu edukaciju za naprednu samopomoć ili četvorodnevnu za one koji nameravaju ući u proces certifikacije.

Ovaj trening proširuje i produbljuje stečeno znanje sa Osnovnoga EFT treninga i produbljuje rešavanje neugodnih sećanja, uči nas rešavanju uverenja i pruža osnovna znanja za rad s drugima.

Za solidan nivo samopomoći preporučuje se pohađanje i Osnovnoga EFT treninga kao i dvodnevni Srednji nivo EFT treninga.
Srednji nivo EFT treniga je i prvi korak u sticanju znanja za profesionalnu primenu tehnike na drugim ljudima.

EFT je odličan pri kombinaciji s drugim tehnikama i kompaktibalan je sa svim pristupima. Ima veoma široko područje primene. Unapredićete svoju praksu uvođenjem ove moćne tehnike. Sve je više konvencionalnih i alternativnih praktičara u svetu koji uključuju EFT u svoj rad.