Sprečavanje pranja novca – Prava, obaveze i postupanje privrednih subjekata

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma Vas obavezuje na:

- Izradu i redovno ažuriranje analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa najnovijim zakonskim smernicama

- Redovno stručno obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih koji obavljaju poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma

- S obzirom na to da je neophodno redovno ažuriranje analize rizika kao i stalno stručno osposobljavanje zaposlenih, organizujemo praktičnu interaktivnu obuku na kojoj ćete dobiti sertifikat o pohađanju obuke a od eminentnog stručnjaka za datu oblast saznati:- Kako se vrši i izrađuje analiza rizika od pranja novca

- Šta je neophodno da preduzmete u svojoj kompaniji

- Koji su specifični indikatori karakteristični za Vašu oblast poslovanja – kako da ih najlakše prepoznate i koji su Vaši dalji koraci

- Kako postupiti u slučaju sumnjivih transakcijaTEME SEMINARA:

- Subjekti u borbi protiv pranja novca i njihova uloga prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

- Način primene obaveza predviđenih Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

- Poznavanje i praćenje stranke

- Obaveza izrade akata o analizi rizika

- Indikatori za prepoznavanje osnova sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma

- Način dostavljanja podataka Upravi za sprečavanje pranja novca

- Ključna pitanja u analizi sumnjivih transakcija

- Tipološki slučajevi – kako ih koristiti u analizi, praćenje javnih informacija i analiza

- Studije slučaja i primeri iz prakseSEMINAR JE NAMENJEN:

Obveznicima prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisranja terorizma: bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama, onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.Na seminaru ćete dobiti:

- Jasne i precizne smernice kako postupati u konkretnim slučajevima radi usmeravanja pažnje na ključne rizike

- Pojašnjenja o tome koji su to specifični indikatori ključni za Vašu oblast poslovanja

- Informacije o načinu postupanja po prijavama sumnjivih aktivnosti, a potom i upoznavanje sa procedurama prilikom razmene podataka sa državnim organima

- Direktne odgovore na Vaša pitanja od predavača

- Sertifikat o pohađanju obuke

Cene

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD