Sprečavanje pranja novca

Jezik: English

Biznis i Ekonomija

Koje nove obaveze predviđa Predlog Zakona o izmenama i dopunama ZSPNFT ?


Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma predviđa:
Usklađivanje unutrašnjih akata sa novim rešenjima iz Predloga najkasnije do 1. maja 2020. godine
Izradu i redovno ažuriranje analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonskim smernicama, ali i procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma izrađenom na nacionalnom nivou
Uvođenje novih lica u krug obveznika po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma


NA SEMINARU ĆETE DOBITI:
Informacije o novinama u obavezama i rešenjima iz Predloga zakona
Jasne smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i provere identiteta stranke
Informacije o izmenama u vezi sa analizom rizika
Direktne odgovore na Vaša pitanja od predavača
Sertifikat o pohađanju obuke


TEME SEMINARA:
Izmena postojećih i uvođenje novih pojmova
Lista obveznika, proširenje i izmene
Radnje i mere koje obveznici preduzimaju – izmene
Proširenje obaveza u analizi rizika
Preciziranje obaveza kod prenosa novčanih sredstava
Izmene kod utvrđivanja stvarnog vlasnika
Provera identiteta stranke – novi načini
Licence za ovlašćeno lice i zamenika
Izmene u delu nadzora i dr.


SEMINAR JE NAMENJEN:
Obveznicima prema Zakonu o sprečavanju pranja novca i finanisranja terorizma: bankama, lizing kompanijama, osiguravajućim društvima, agentima za prenos novca, brokersko dilerskim društvima, menjačnicama, računovođama, revizorima, advokatima, agentima za promet nekretnina, javnim beležnicima, platnim institucijama, onima koji se tek upoznaju sa sistemom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.


Kao polaznik seminara iskoristite poseban popust od 20% za kupovinu priručnika „Obaveze i odgovornosti direktora“!


Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!


Uplata po poslatoj profakturi mora biti izvršena najkasnije 5 dana pre dana održavanja seminara. Otkazivanje učešća je moguće najkasnije do pet radnih dana pre seminara. Učesnici koji posle ovog roka budu sprečeni da učestvuju na seminaru, biće u prilici da pošalju kolegu, u suprotnom nemaju mogućnost povraćaja novca. Zadržavamo pravo da otkažemo seminar i u tom slučaju sve uplate će biti u celosti vraćene. Potpisivanjem ove prijave prihvatate uslove koji su gore navedeni. Navedeni podaci sa narudžbenice se mogu upotrebiti u promotivne svrhe, ali ih nećemo prosleđivati trećim licima.

Cene

15,600.00 RSD + PDV