Specijalistički treninzi za rad u Excelu

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Kako obraditi veliku količinu podataka? Ovo je problem sa kojim se u današnje vreme suočavaju gotovo sve kompanije. Da biste maksimalno iskoristili informacije i kreirali podatke korisne za donošenje najboljih poslovnih odluka, potreban je alat koji će im to omogućiti.Pivot tabele su jedan od skrivenih dragulja Excel-a koje omogućavaju brzo sumiranje i analiziranje velikih količina podataka.Ova obuka je deo ciklusa treninga namenjenih analitici podataka u okviru Excel-a, a čiji je cilj ovladavanje spektrom alata za analitiku podataka, kako bi se u svakoj situaciji mogao izabrati najbolji i najefikasniji alat sa krajnjim ciljem donošenja najboljih poslovnih odluka u datoj situaciji.ТЕМЕ:

- Uređivanje seta podataka

- Kreiranje Pivot tabele

- Meni OPTIONS > DATA

- Meni OPTIONS > ACTIONS

- Meni DESIGN > STYLES

- MeninDESIGN > LAYOUT

- Meni OPTIONS > SHOW

- Prilagođavanja Pivot tabela

- Meni pivottable options > layout & format

- Value field settings > summarize values by

- Value field settings > show values as

- Grouping/Sort/Filter

- Slicers

- Pivot grafikoni

- Kondiciono formatiranje pivot tabela

- Sliceri

- Calculated fields & items

- Getpivotdata funkcijaPREDAVAČ:

- Aleksandar Matić, dipl. Inž. MBA PMPObuka je namenjena:

Analitičarima, kontrolerima, zaposlenima u finasijama, knjigovodstvu, vlasnicima i direktorima kao i svima onima koji imaju potrebu da od podataka dobiju informacije koje će služiti za donošenje kvalitetnih odluka.Način rada:

Celokupan rad je zasnovan na praktičnim primerima a tokom 2 dana biće urađeno nekoliko praktičnih primera i simulacija.Cilj treninga:

Ovaj trening ima za cilj da se polaznici upoznaju sa pivot tabelama kao robusnim i efikasnim alatom za analitiku podataka. Nakon treninga polaznici će biti u stanju da analiziraju svoje podakte uz pomoć Pivot tabela, a takođe će biti upoznati sa svim aspektima ovog moćnog alata za analtiku.Polaznici dobijaju:

Radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

Cene

Kotizacija: 20.000,00 RSD bez PDV-a

Izvor: pks.rs