Specijalistički treninzi za rad u Excelu

Jezik Serbian

IT i Tehnologija

Kako obraditi veliku količinu podataka? Ovo je problem sa kojim se u današnje vreme suočavaju gotovo sve kompanije. Da biste maksimalno iskoristili informacije i kreirali podatke korisne za donošenje najboljih poslovnih odluka, potreban je alat koji će im to omogućiti.

Pivot tabele su jedan od skrivenih dragulja Excel-a koje omogućavaju brzo sumiranje i analiziranje velikih količina podataka.

Ova obuka je deo ciklusa treninga namenjenih analitici podataka u okviru Excel-a, a čiji je cilj ovladavanje spektrom alata za analitiku podataka, kako bi se u svakoj situaciji mogao izabrati najbolji i najefikasniji alat sa krajnjim ciljem donošenja najboljih poslovnih odluka u datoj situaciji.

ТЕМЕ:
- Uređivanje seta podataka
- Kreiranje Pivot tabele
- Meni OPTIONS > DATA
- Meni OPTIONS > ACTIONS
- Meni DESIGN > STYLES
- MeninDESIGN > LAYOUT
- Meni OPTIONS > SHOW
- Prilagođavanja Pivot tabela
- Meni pivottable options > layout & format
- Value field settings > summarize values by
- Value field settings > show values as
- Grouping/Sort/Filter
- Slicers
- Pivot grafikoni
- Kondiciono formatiranje pivot tabela
- Sliceri
- Calculated fields & items
- Getpivotdata funkcija

PREDAVAČ:
- Aleksandar Matić, dipl. Inž. MBA PMP

Obuka je namenjena:
Analitičarima, kontrolerima, zaposlenima u finasijama, knjigovodstvu, vlasnicima i direktorima kao i svima onima koji imaju potrebu da od podataka dobiju informacije koje će služiti za donošenje kvalitetnih odluka.

Način rada:
Celokupan rad je zasnovan na praktičnim primerima a tokom 2 dana biće urađeno nekoliko praktičnih primera i simulacija.

Cilj treninga:
Ovaj trening ima za cilj da se polaznici upoznaju sa pivot tabelama kao robusnim i efikasnim alatom za analitiku podataka. Nakon treninga polaznici će biti u stanju da analiziraju svoje podakte uz pomoć Pivot tabela, a takođe će biti upoznati sa svim aspektima ovog moćnog alata za analtiku.

Polaznici dobijaju:
Radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat PKS o odslušanom seminaru.

Cene karata

Kotizacija: 20.000,00 RSD bez PDV-a

Izvor: pks.rs