Specijalista za veštine komunikacije u biznisu

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

NOVO: Posebno pripremljen program za povećanje produktivnosti u radnom okruženju kroz razvoj socijalnih i komunikacionih veština zaposlenih!

Uspeh u biznisu se meri i uspešnom komunikacijom i sposobnošću upravljanja ljudima. Menadžeri žele da poboljšaju produktivnost i efikasnost osoblja; zaposleni žele friendly radnu atmosferu, fer-play svojih saradnika, ali i dobar odnos sa šefom; prodavci, bilo da nude proizvode ili usluge, žele da dopru do svojih korisnika i da ih dugoročno zadrže.. svi biznis akteri bi voleli da komunikacija teče glatko, bez zastoja, ukrštanja, tenzija i konflikata. Da li je to moguće i kako?

Kako se ponašate prema drugima? Važno je da znate ko ste Vi, ko je ispred Vas i da prilagodite komunikacioni tok!

Svako ko vodi radnu organizaciju i radi sa ljudima mora da ima razvijene socijalne veštine da bi taj posao bio uspešno odrađen, jer menadžment podrazumeva upravljanje poslovnim procesima uz pomoć ljudi. Usavršite komunikacione strategije!

Program se sastoji od:
- 2 CELODNEVNE INTERAKTIVNE RADIONICE
Prva radionica 17.12.2018: OSNOVE ASERTIVNE KOMUNIKACIJE U POSLOVNOM OKRUŽENJU
Druga radionica 24.12.2018: TIPOVI LIČNOSTI U POSLOVNOM OKRUŽENJU

- 2 INDIVIDUALNA TESTIRANJA: Test nivoa asertivnosti i test tipova ličnosti
- 1 ŠTAMPANI MATERIJAL: Kontrolna mapa Veštine komunikacije u biznisu
- 2 hipnoterapisjke seanse – za asertivnost i za samopoštovanje

Zašto biste došli na program:
- Neophodno je da razvijate meta-sposobnosti koje su moderator svih naših urođenih kapaciteta – srećom nisu genetski ograničene, jer se uspešno uče čitavog života (u meta-sposobnosti spadaju: emocionalne, socijalne, komunikacione veštine koje su veoma važne u poslovnom okruženju)
- Poznato Vam je da ni visok IQ, ni akademsko obrazovanje, ni dobro poznavanje struke, nije garancija da ste socijalno vešti i uspešni u poslu
- Zato što birate da budete uspešni na poslu uz uspešnu komunikaciju i razvijene meta sposobnosti
*** SPECIJALNI BONUS ZA POLAZNIKE!
- Dva individualna testa: test nivoa asertivnosti i test tipova ličnosti sa tumačenjima i preporukama za dalji razvoj
- Dve hipnoterapijske seanse: za asertivnost i za samopoštovanje
- Sertifikat nemačke kompanije FORUM MEDIA Specijalista za veštine komunikacije u biznisu na srpskom i engleskom jeziku

Program intenzivne obuke za sticanje sertifikata
SPECIJALISTA ZA VEŠTINE KOMUNIKACIJE U BIZNISU

1. Modul: TEST ASERTIVNOSTI U POSLOVNOM OKRUŽENJU – 17. decembar 2018.
Testiranje se odnosi na analizu stepena asertivnosti sa preporukom za dalji razvoj. Individualna analiza rezultata nivoa asertivnosti podrazumeva testiranje i individualno tumačenje učesnika o prednostima, nedostacima i preporukama za promenu i razvoj. Za testiranje predavač koristi standardizovan upitnik Van Džoinsa i In Stjuarta, transakcionih analitičara i autora ove tipologije ličnosti.

2. Modul: INTERAKTIVNA RADIONICA – OSNOVE ASERTIVNE KOMUNIKACIJE – 17.decembar 2018.
- Socijalne veštine: Emocionalna i socijalna inteligencija – Kako da upravljate svojim emocijama na poslu?
- Stilovi komunikacije: Agresivni, pasivni, pasivno agresivni, asertivni – Uloge sprečavaju asertivnost – Kako da postanete asertivni na poslu?
- Veštine kritikovanja: Principi kritikovanja u radnom okruženju – Tehnike kritikovanja na poslu – Kako primiti kritiku
- Pohvaljivanje: Kako iskazati pohvalu i kako primiti pohvalu u radnom okruženju
- Manipulacija: Tehnike odbrane od manipulacije – Kako reći NE!
- Iskustvena hipnoterapijska seansa za asertivnost
VEŽBE, RAZMENA ISKUSTAVA IZ PRAKSE, ODGOVORI NA PITANJA

3. Modul: KONTROLNA MAPA – Veštine komunikacije u biznisu – 17. decembar 2018.
- Stilovi komunikacije u radnom okruženju: Agresivna komunikacija, pasivna komunikacija, pasivno-agresivna komunikacija, asertivna komunikacija. Kako da postanete asertivni, sklapanje dogovora sa zaposlenima i neverbalna komunikacija
- Upravljanje emocijama: Emocionalna i socijalna inteligencija, razumevanje svojih emocija, razumevanje tuđih emocija, uspostavljanje saradnje, tehnike kontrole emocija, samomotivacija, samoodgovornost
- Veštine kritikovanja, Upravljanje konfliktima; kakve vrste konflikta postoje, kako razrešiti konflikt u poslovnom okruženju, kako ulaziti u konstruktivne konflikte

4. Modul: TEST TIPOVA LIČNOSTI – 24. decembar 2018.
Testiranje se odnosi na analizu tipa ličnosti učesnika sa preporukom za dalji razvoj. Individualna analiza rezultata adaptacije ličnosti podrazumeva testiranje i individualno tumačenje svakog učesnika o prednostima, nedostacima i preporukama za promenu i razvoj. Za testiranje predavač koristi standardizovan upitnik Van Džoinsa i In Stjuarta, transakcionih analitičara i autora ove tipologije ličnosti.

5. Modul: INTERAKTIVNA RADIONICA – TIPOVI LIČNOSTI U POSLOVNOM OKRUŽENJU – 24. decembar 2018
- Šest tipova ličnosti u poslovnom okruženju
- Očekivano ponašanje i preporučena komunikacija u poslovnom okruženju
- Prepoznavanje na osnovu neverbalne komunikacije u poslovnom okruženju
- Tipovi kupaca
- Kako motivisati zaposlene za rad u poslovnom okruženju
- Individualno testiranja tipova ličnosti sa preporukama za dalji razvoj
- Iskustvena hipnoterapijska seansa za samopoštovanje
VEŽBE, RAZMENA ISKUSTAVA IZ PRAKSE, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE
Prijem sertifikata za SPECIJALISTA ZA VEŠTINE KOMUNIKACIJE U BIZNISU

24.12.2018. prijem sertifikata Specijalista za veštine komunikacije u biznisu na srpskom i engleskom jeziku.

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT
- Program je koncipiran tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore.
- Obuka će biti održana u vidu dve intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
- Pre radionica proći ćete testiranja koja se odnose na analizu stepena asertivnosti i test tipova ličnosti, sa preporukoma za dalji razvoj zajedno sa individualnim tumačenjem učesnika o prednostima, nedostacima i preporukama za promenu i razvoj. Za testiranje predavač koristi standardizovan upitnik Van Džoinsa i In Stjuarta, transakcionih analitičara i autora ove tipologije ličnosti. Za kraj svake radionice predviđene su hiponoterapijske seanse za asertivnost i za samopoštovanje.
- Kao praktičan studijski materijal dobijate i kontrolnu mapu Veštine komunikacije u biznisu.
- Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačem i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
- Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje i smernice za razvoj, kao i tumačenja dva individualna testiranja i dve hipnoterapijske seanse: za asertivnost i za samopoštovanje.
- Nakon uspešno završene obuke dobijate sertifikat Specijalista za veštine komunikacije u bizinisu na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

SEMINAR JE NAMENJEN:
Šefovima HR sektora, šefovima kadrovske službe, šefovima pravne službe, šefovima službe za upravljanje ljudskim resursima, zaposlenima u kadrovskim službama, pravnim službama, sektoru za razvoj i edukaciju zaposlenih, pravnicima, direktorima malih i srednjih kompanija, menadžerima sektora i svima zainteresovanim za unapređenje veština komunikacije u biznisu.

Cene karata

Cena kotizacije: 32.400,00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!