Specijalista za radne odnose

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Obuka za specijalistu za radne odnose razvijena je na osnovu standarda zanimanja (kompetencija). Na osnovu standarda zanimanja vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Ovaj proces se naziva sertifikacija kompetencija- znanja, veština i profesionalnih stavova.Cilj obuke je da polaznici steknu sveobuhvatna i celovita znanja i veštine potrebne za samostalan i kompetentan rad u oblasti radnih odnosa.Specifičan cilj je da se učesnici upoznaju sa međusobnom povezanošću i uslovljenošću ostvarivanja prava, obaveza i odgovornosti iz radnog odnosa i po osnovu rada kao i sa putevima rešavanja problema koji se javljaju u praksi u njihovom ostvarivanju.Ova pripremna obuka će Vam omogućiti da stanete u red dokazanih profesionalaca u oblasti radnih odnosa i da steknete prestižnu potvrdu profesionalne kompetentnosti kroz sertifikaciju kao i da ponesete profesionalno zvanje „Sertifikovanog specijaliste za radne odnose“, pružajući vam praktične veštine, znanje i stavove koji su potrebni za uspešan rad u ovoj oblasti.Program osposobljavanja za Sertifikovanog specijalistu za radne odnose se sastoji od 9 modula. Obuka za sticanje kvalifikacije je bazirana na praksi radnog prava kod nas i na upotrebi stečenih znanja i veština u realnom radnom okruženju (competency based pristup). U okviru modula biće organizovan radionički rad, vežbe, simulacije kao i predavanja. Module obuke će voditi vrhunski i dokazani stručnjaci iz Ministarstva rada RS i prakse. Svakom učesniku je tokom obuke obezbeđena mentorska podrška. Svi učesnici će dobiti specijalne foldere sa referentnim materijalima za čitanje i dokumentacijom koja prati obuku.Imajući u vidu veliki broj pitanja koja se uređuju ovim zakonom, to je poznavanje i dosledna primena odredaba ovog zakona od velikog značaja, kako za poslodavce, udruženja poslodavaca, tako i za zaposlene i udruženja zaposlenih (sindikate).Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču zvanje: Sertifikovani specijalista za radne odnose (Certificate in Employment Law).Kome je namenjen program:

- Onima koji imaju želju ili ulaze u svet radnih odnosa i radnog prava,

- Onima koji rade u odeljenima ljudskih resursa,

- Profesionalcima koji rade i razvijaju karijeru u oblastima ljudskih resursa i industrijskih relacija i tragaju za proširenjem njihovog znanja, dok u isto vreme stiču profesionalnu kvalifikaciju,

- Onima koji žele da unaprede svoju profesionalnu mobilnost i povećaju svoju zapošljivost.Ciljna grupa:

- pravnici

- menadžeri ljudskih resursa koji se bave radnim odnosima

- svi koji žele da steknu i /ili upotpune znanja iz oblasti radnih odnosaModuli:

- Modul 1 - Zasnivanje radnog odnosa i drugi oblici radnog angažovanja

- Modul 2 - Radno vreme, odmori i odsustva

- Modul 3 – Posebna zaštita zaposlenih

- Modul 4 - Sprečavanje i zaštita od zlostavljanja na radu – zakonska regulativa i pravila ponašanja poslodavca i zaposlenih

- Modul 5 - Zarade, naknada zarade i druga primanja

- Modul 6 - Prava iz obaveznog socijalnog osiguranja

- Modul 7 - Prestanak radnog odnosa

- Modul 8 - Inspekcijski nadzor

- Modul 9 - Upućivanje zaposlenih na rad u inostranstvoCilj sertifikatnog programa:

- Cilj sertifikatnog programa je da ovladate metodama i tehnikama kao i neophodnim veštinama za koordinaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti radnih odnosa kroz sistem competency-based pristupa i set primera za primenu na radnom mestu.Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: trenerski inputi, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Kandidati će dobiti obimnu referentnu literaturu značajnog nivoa kvaliteta.Dinamika izvođenja obuke:

- radnim danima od 17:00-20:30 časova

- subotom od 09:30-15:00 časova

Cene

Cena obuke: 107.640,00

Izvor: mngcentar.com