Specijalista za organizaciju i upravljanje skladištem

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Želite smanjiti greške koje nastaju zbog loše organizacije skladišta? Želite skratiti lead time i u što kraćem roku odgovoriti na zahtev korisnika? Kako pratite i održavate nivo zaliha na optimalnoj vrednosti? Pripremili smo za Vas jedinstvenu obuku za unapređenje organizacije skladišta!

Na obuci ćete naučiti kako da unapredite organizaciju skladišta, i to od prijema robe, skladištenja, komisioniranja robe i otpreme iz skladišta. Pomoću realnih primera iz prakse definisaćete pravac unapređenja skladišta u Vašoj kompaniji i smanjiti propuštene rokove, postojeća kašnjenja i greške. Mnoge uspešne firme na srpskom tržištu pospešile su poslovanje i smanjile troškove bazirajući rezultate na analizi i unapređenju procesa koji se odvijaju upravo u skladištima.

Obuka ima interaktivan pristup i sve navedene teme će biti obogaćene praktičnim zadacima, koji će polaznicima olakšati razumevanje radi što brže primene u praksi.

3 MODULA:
2 CELODNEVNE RADIONICE
1. Analiza trenutnog stanja i uočavanje rasipanja u sistemu skladišta
2. Modeli za organizaciju skladišta i lean alati za smanjenje gubitaka u skladištu
1 PISANI MATERIJAL
Upotreba MS Excel-a za praćenje zaliha u skladištu

SADRŽAJ OBUKE
1.Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Analiza trenutnog stanja i uočavanje gubitaka u sistemu skladišta 18.06.2019.
- Organizacija skladišta kroz prizmu Lean koncepta
- Metode za analizu procesa u skladištu i uočavanje najvećih rasipanja
- Prostorni raspored i upotreba spaghetti dijagrama za sagledavanje kretanja u skladištu
- Analiza principa ulaska robe u skladište i izlaska iz njega FIFO, LIFO I PPC
- Sistem upravljanja skladištem, unutrašnje uređenje i oprema skladišta
EDUKATIVNE IGRE, DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

2.Modul: Pisani materijal – Upotreba MS Excel-a za praćenje zaliha u skladištu 24.06.2019.
- Objašnjenje, upustva i način korišćenja funkcija MS Excela za manipulaciju velikim bazama podataka. Automatizacija funkcija kojom se dolazi do velikih ušteda u vremenu i kvalitetu dobijenih podataka.

3. Modul: PRAKTIČNA RADIONICA Modeli za organizaciju skladišta i lean alati za smanjenje gubitaka u skladištu 25.06.2019.
- Tehnologije i načini komisioniranja robe u skladištu
- Tehnologije i upravljanje skladištem – WMS (Warehouse Management System)
- Upravljanje zalihama od strane dobavljača (VMI – Vendor Management Inventory)
- 5S metoda za organizaciju radnog prostora
- Kanban sistem za optimizaciju zaliha i pravovremeno snabdevanje
- ABC/XYZ metode za kategorizaciju zaliha i saveti za postupanje sa svakom od kategorija
EDUKATIVNE IGRE, DISKUSIJA, PRIMERI DOBRE PRAKSE I RAZMENA ISKUSTAVA, ODGOVORI NA PITANJA

ZAKLJUČAK I KRAJ OBUKE SPECIJALISTA ZA ORGANIZACIJU I UPRAVLJANJE SKLADIŠTEM
- Test za proveru znanja dobijate na imejl adresu 28.06.2019. Potrebno je da nam test sa svojim odgovorima imejlom ili poštom dostavite najkasnije do 11.07.2019.
- 15.07.2019. prijem sertifikata Specijalista za organizaciju i upravljanje skladištem

NAČIN SPROVOĐENJA PROGRAMA INTENZIVNE EDUKACIJE I VAŠ BENEFIT
Program je zasnovan tako da na radionicama dobijete objašnjenja kroz predavanja, diskusiju, pitanja i odgovore u kreativnom okruženju i opuštenoj atmosferi. Naglasak je na praktičnom stručnom usavršavanju.
Obuka će biti održana u vidu dve intenzivne interaktivne radionice u malim grupama. Radionice su u trajanju od po 5 sati (10:00 – 15:00). Sa svake radionice dobijate štampani materijal koji obuhvata celokupna predavanja, a kroz konkretne i svrsishodne diskusije – rešenja.
Kao praktičan studijski materijal dobijate i imejl seminar u PDF formi, koji će biti poslat na Vašu adresu i koji možete koristiti sa svog mobilnog telefona, desktop ili laptop računara.
Zbog ograničenog broja učesnika uz otvorenu komunikaciju sa predavačima i priliku za razmenu iskustava sa kolegama iz struke, kroz radionice se postiže sigurnost i efikasnost u radu.
Učesnici u okviru ovog programa dobijaju i profesionalno savetovanje stručnjaka u obliku komentara na predloženo rešenje.
Na kraju obuke, putem mejla Vam šaljemo pismeni test za proveru znanja. Test sa odgovorima nam vraćate elektronskom ili redovnom poštom.
Nakon uspešno završene obuke i testa znanja dobijate sertifikat na srpskom i engleskom jeziku kao uverenje o završenom stručnom usavršavanju.

Obuka je namenjena:
Direktorima skladišta, nabavke, logistike, proizvodnje, šefovima, poslovođama, neposrednim izvršiocima, i svima koji žele da rade produktivnije, kvalitetnije i bolje.

Predavači: Nikola Marjanović, Uglješa Bogdanović

NAKON ZAVRŠENE OBUKE polaznici će:
Biti osposobljeni da unaprede procese u skladištu i smanje rasipanja u njima
Biti osposobljeni da poboljšaju organizaciju prostora i manipulaciju materijalima unutar skladišta
Naučiti da mapiraju proces i iz njega izdvoje aktivnosti koje je moguće eliminisati ili smanjiti pa samim tim i stvoriti proces efikasnijim
Unaprediti funkcije za manipulaciju velikim bazama podataka, ubrzati rad i poboljšati kvalitet dobijenih podataka
Naučiti kako da analiziraju različite kategorije materijala/proizvoda i kako da postupaju sa svakom od njih
Naučiti nekoliko sistema snabdevanja kako bi stečena znanja primenili na poslovanje njihove kompanije
Kroz edukativne primere i igre razumeti kako funkcioniše LEAN sistem i koliko je dobro organizovano skladište važno za poslovanje kompanije

SPECIJALNI BONUSI ZA POLAZNIKE:
- Odgovori na pitanja i specifična rešenja za problematične situacije u Vašoj kompaniji – detaljna pitanja nam pošaljite pre početka obuke, možete poslati pre početka obuke.
- Sertifikat o pohađanju obuke Specijalista za upravljanje skladištem na srpskom i engleskom jeziku.

Cene karata

Cena obuke iznosi 52.800,00 RSD