Specijalista za Lean Manufacturing - praksa i "Lean Zone"

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Program Lean Manufacturing na primeru severnoameričke privrede (LM) je kreiran 2011-te godine u Kanadi i posvećen je obuci u primeni Lean principa, alata i radnih metoda sa naglaskom na primeni:

- u automobilskoj,

- elektronskoj i

-farmaceutskoj industriji,

mada se generalni principi mogu koristiti u bilo kom tipu industrije, zdravstvu ili državnim aparatima.Cilj je da se proizvodnim inženjerima, inženjerima kvaliteta, svim nivoima menadžmenta obezbedi neophodan nivo znanja i metoda tako da samostalno mogu da primene Lean Manufacturing u svojim industrijama. Lean Manufacturing se zasniva na principima Toyota Production System-a (TPS) i uspešno se primenjuje u velikom broju navedenih industrija. Glavni ciljevi LM-a su poboljšanje efikasnosti proizvodnje, kvaliteta i profita. Samo prosle godine autor kao Project Manager i proizvodni tim je u farmaceutskoj kompaniji uz korišćenje jednostavne metodologije omogućio povećanje kapaciteta proizvodnje od pet miliona doza, profita od 187 miliona kanadskih dolara ili 16% od ukupnog profita. Lean Manufacturing je vodeća metodologija za kontinuirano unapređenje efikasnosti, kvaliteta i profitabilnosti Fortune 500 kompanija. (Wallmart, Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors, Pfizer itd.)Kao motivacioni faktor program nudi tri nivoa sertifikacije: zuti, zeleni i crni pojas. Preduslov za dobijanje sertifikata je uspešno položeni ispit, i tri projekta urađena u organizaciji gde je polaznik zaposlen, ili organizaciji koju polaznik izabere. Tri projekta su različitog nivoa složenosti i polaznicima ce biti pruzena on-line pomoć u izboru i realizaciji projekta. Znanja stečena ovim putem mogu se uspešno primeniti svuda u svetu.

Program obuhvata teoretska izlaganja, mnoštvo realnih primera, ilustrativnih aktivnosti iz severnoameričke prakse, kao i simulacije proizvodnje u učionici korišćenjem „Lean Zone“ (c) igara.Nakon obuke polaznici dobijaju sertifikat Specijalista za Lean Manufacturing.Cilj treninga:

- Transfer eksluzivnih praktičnih znanja stečenih u Fortune 500 kompanijama u privredu Srbije

- Kreiranje jake baze za primenu i širenje Lean Manufacturing u Srbiji

- Postizanje rezultata u vidu povećanja profita, kvaliteta i konkurentnosti

- Primena u malim, srednjim i velikim preduzećima, zdravstvu, državnim aparatimaCiljna grupa:

Proizvodni inženjeri, Inženjeri kvaliteta, srednji i viši nivo menadžera u proizvodnji, zdravstvu, državnim institucijama, retail-u.Moduli:MODUL 1: Uvod u Lean Manufacturing

Kultura Lean Manufacturing

- Think out of Box (+ video, + prakticna primena)

- Paradigme i kako ih prevazici (+video)

- Osnovni preduslovi uspesne primene

Definicija Lean Manufacturing

- Sta je Lean Manufacturing

- Kratka istorija Lean Manufacturinga sa posebnim osvrtom na zapadne zemlje

- Neophodnost unapredjenja

Principi i Koncepti Lean Manufacturinga

- 3 Principa

- 7 KonceptaMODUL 2: Osnovni pojmovi i tehnika primene

Gemba i Gubici u proizvodnji i poslovanju

- Gemba

- 7 Osnovnih Gubitaka (+ Prakticna primena – scenario) (+video)

Tehnika primene projekta

- Lean WorkshopMODUL 3: Standardi

- Standardi (+ prakticna primena - scenario)

- Visual Management

- +QDCI Sistem Dnevnog Upravljanja Proizvodnjom (+prakticna primena – scenario)MODUL 4: Metodologija i Tehnike Lean Manufacturinga

Metodologija Lean Manufacturinga

Tehnike Lean Manufacturinga – Proizvodnja i Poslovanje

- 5S (+prakticna primena – scenario) (+video)

- Kaizen

- SMED (+prakticna primena – scenario) (+video)

- Karta toka procesa

- Just In Time (Takt, Tok, Pull) (+prakticna primena – scenario) (+video)

Tehnike Lean Manufacturinga - Kvalitet

- Autonomation/Poka Yoke/Razliciti nivoi ugradjenog kvalitetaMODUL 5: Sledeci Koraci

- Izbor projekta

- Realizacija projekta i Green Belt Certification procesPo završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Podstakne podršku Lean Proizvodnji;

- Identifikuje mogućnosti za unapređenje i organizaciju projekta;

- Samostalno primeni savladane metode i tehnike;

- Bude facilitator projekta i/ili budući trener;

- Proširi mrežu poznanstava i razmenjuje iskustva i primere;

- Radi u svetskim kompanijama na poslovima Lean Manufacturing, Manufacturing Excellence, Industrial Performance itd.Predavač:

Miodrag Kilibarda, više od 30 godina praktičnog iskustva u severnoameričkoj privredi na primeni Industrijskog inženjerstva i Lean Manufacturing-a. Radio kao Senior Industrial Engineer, Lean Business Manager, Operational Performance and Method Manager. Kompanije: (između ostalih) Magna International (vodeći dobavljač za automobilske komponente), Siemens (električni reaktori), Sanofi Pasteur (proizvođač vakcina). Trenutno radi kao Lead Trainer for Sanofi Manufacturing System for Toronto, i Operational Performance and Method Manager. Razvio trening Lean Manufacturing for Northamerican Conditions.

Radio na brojnim zajedničkim projektima postavljanja novih proizvodnih linija sa kompanijama: Toyota, Ford, General Motors, Chrysler, Lear. Magistar nauka i akreditacija Professional Engineer (Canada). Nosilac akreditacije za Lean Manufucturing (Siemens i Sanofi), Six Sigma Black Belt.

Cene

Cena obuke iznosi 84.960,00