Specijalista & expert za upravljanje nabavkom

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Proces nabavke je povezan sa nekoliko ključnih poslovnih funkcija i kao takav treba da bude posmatran kao glavna komponenta korporativne strategije kompanije. Bez odgovarajućeg upravljanja nabavkom, organizacija može potrošiti više od polovine prihoda na kupovinu dobara i usluga. Čak i najmanje smanjenje troškova nabavke direktno utiče na profit, a nedostatak strateški važnih odluka može imati negativan uticaj na finansijsko stanje kompanije.Nabavka zahteva konstantnu promenu veština i praćenje novih trendova. Zamislite samo da sa jedne strane imate sve dobavljače, a sa druge ste Vi. Iz tog odnosa trebate izaći neporaženi.Na ovoj obuci ćemo Vam pomoći da se pripremite za uspešno upravljanje nabavkom kroz:

- Uspešno i blagovremeno upravljanje rizicima u nabavci

- Određivanje KPI-eva u nabavci i praćenje njihovog dostizanja

- Upotrebu alata za ostvarenje značajnih ušteda u nabavci

- Primenu glavnih principa u upravljanju nabavkom

- Odabir kriterijuma za ocenjivanje dobavljačaUz veoma jednostavan pristup koji podrazumeva upravljanje kategorijama nabavke, upravljanje dobavljačima, upravljanje rizikom i digitalizaciju približićemo Vam koncept upravljanja nabavkom.Cilj obuke:

Savladavanje veština i znanja za upravljanje procesom nabavke i realizaciju svih koraka u tom procesu.Ciljna grupa:

šefovi nabavke, mladi saradnici u nabavci, svi oni koji u svom poslovanju moraju da sarađuju sa nabavljačima, svi oni koji žele da se upoznaju sa procesom nabavke.Moduli:

- Upravljanje rizicima u nabavci- 25. septembar

- KPI u nabavci - Kako meriti rezultate nabavke- 23. oktobar

- Upravljanje nabavkom- 26-27. novembar

- Ocenjivanje dobavljača- 16. decembar

- Kako do ušteda u nabavci?- 12. februarNakon obuke, biće definisan termin održavanja pismenog testa u dogovoru sa polaznicima.Polaznici koji uspešno prođu testiranje, dobijaju sertifikat Specijalista zaupravljanje nabavkom ili Expert za upravljanje nabavkom na srpskom i engleskom jeziku.Sticanje Specijalista sertifikacije:

- Pohađanje bilo koja dva od navedenih modula

- Uspešno položen test nakon obukeSticanje Expert sertifikacije:

- Pohađanje bilo koja tri od navedenih modula

- Uspešno položen test nakon obuke

Cene

Cena Specijalista sertifikacije: 53.400,00 + PDV (20%)
Cena Expert sertifikacije: 72.100,00 + PDV (20%)
Cena za svih V modula: 98.500,00 + PDV (20%)