Specijalista & expert za primenjeni marketing

Jezik Serbian

Marketing i Mediji

Do 2021. godine, maloprodaja na svetskom nivou, putem e-trgovine dostići će 4,5 biliona dolara

U junu 2018. godine Facebook je imao 1,47 milijardi aktivnih korisnika dnevno i 2,23 milijarde aktivnih korisnika mesečno

Oko 3,03 milijarde ljudi nalazi se na društvenim medijima širom sveta

Primenjeni marketing je postao odlučujući faktor razlike između uspešnih i neuspešnih kompanija.

U prilici ste da savladate primenjeni marketing kroz glavne principe digitalnog marketinga, socijalnih mreža i pozicioniranja brenda. Od trenera direktno iz prakse naučićete kako da sa vrhunskim rezultatima koristite različite kanale marketinga. Na osnovu stečenog znanja na treninzima samostalno će te dizajnirati različite marketing strategije i bićete sposobni da upravljajte timom profesionalaca iz primenjenog marketinga – uključujući i samu kompaniju i spoljne saradnike (npr. agencije).

Kroz module savladaćete:
- primenu društvenih mreža,
- pozicioniranje brenda na DM,
- razvoj i realizaciju uspešne marketing kampanje – od ideje do realizacije, koncepte,
- pravila oglašavanja putem Google Ads platforme,
- osnove finansija u marketingu u cilju procene profitabilnosti određene kampanje, kao i
- faktore za visoko pozicioniranje kompanije, proizvoda ili brenda u percepciji potrošača.
Svaki od modula se sastoji od velikog broja primera iz prakse i studija slučaja najuspešnijih svetskih kompanija.

Ciljna grupa:
Svi koji imaju potrebu za promovisanjem proizvoda ili usluga putem različitih marketinških kanala.

Cilj obuke:
Sticanje veština i znanja za pripremu, razvoj i realizaciju marketinških kampanja, oglašavanje putem različitih marketinških kanala, procenu isplativosti kampanje i definisanje strateške pozicije brenda.

Moduli:
- Društvene mreže, pozicioniranje kompanije i brenda- prednosti i mane, 15. oktobar
- Marketinška kampanja – kompletan proces razvoja i realizacije, 29. oktobar
- Povećajte prodaju oglašavanjem na Google pretraživaču pomoću Google Ads platforme, 04. novembar
- Poslovne finansije u marketingu, 03. decembar
- Strateško pozicioniranje brendova, 17. decembar

Nakon obuke, biće definisan termin održavanja pismenog testa u dogovoru sa polaznicima. Polaznici koji uspešno prođu testiranje, dobijaju sertifikat Specijalista za primenjeni marketing ili Expert za primenjeni marketing na srpskom i engleskom jeziku.

Sticanje Specijalista sertifikacije:
- Pohađanje bilo koja dva od navedenih modula
- Uspešno položen test nakon obuke

Sticanje Expert sertifikacije:
- Pohađanje bilo koja tri od navedenih modula
- Uspešno položen test nakon obuke

Cene karata

Cena Specijalista sertifikacije: 43.500,00 + PDV (20%)
Cena Expert sertifikacije: 63.200,00 + PDV (20%)
Cena za svih V modula: 97.500,00 + PDV (20%)