Situaciono rukovođenje timovima

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Blanchard International Serbia Vas poziva da doživite jedinstveno trening iskustvo, tako što ćete se prijaviti na dvodnevnu radionicu "Situaciono rukovođenje timovima" na srpskom jeziku.

Šta je to?
Situaciono rukovođenje timovima je jedinstveni proces za pravljanje i razvijanje tima. Učesnici treninga dobijaju alate i uče procese koji će im pomoći da brže i uspešnije usklade članove tima da bi unapredili saradnju i rešavanje problema. Trening je baziran na modelu situaciono rukovodenje II, što podrazumeva da je fokusiran na napredak timova kroz njihove razvojne nivoe, i da je usklađen sa jezikom i alatima situacionog rukovođenja II.

Kome je namenjen trening?
Menadžerima i supervizorima svih nivoa, kao i menadžerima ljudskih resursa koji doprinose efektivnosti timova u kompaniji. Svima onima koji imaju potrebu da vode svoje timove kao jedinstvene celine.

Koje veštine će učesnici razviti?
- Bolje će poznavati i razumeti ponašanje efektivnih lidera i članova tima
- Kreiraće viziju i vrednosti tima za optimalne perfomanse
- Poštovaće, vrednovaće i imaće poverenja u doprinos svakog učesnika
- Komuniciraće efektno verbalno i neverbalno
- Prihvatiće odgovornost i pokazati je na delu
- Povećaće prilagodljivost i veštine prevladavanja prepreka u okolini kao i unutar samog tima
- Povećaće svaku priliku za uspeh

Demonstracija navedenih veština na radnom mestu će dovesti do sledećih rezultata:
- Povećanja uspeha timova
- Osnaženih timova sa ciljem da rade efikasnije
- Targetiranih strategija za efektivniji timski rad
- Poboljšanih odnosa i komunikacije u timu
- Poboljšane produktivnosti i posvećenosti
- Povećano razumevanje dinamike tima ili obrazaca ponašanja koji se javljaju unutar tima

Veličina grupe: Između 10 i 14 učesnika

Kako se prijaviti?
Molimo Vas da pošaljete formular na e-mail info@blanchard.rs.

Možete nas kontaktirati za sve dodatne informacije na telefone: +381 11 3752 426 ili +381 65 210 75 02.

Dodatne informacije:
Ukoliko ste zainteresovani, možemo obezbediti „in-house“ trening za vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku. Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.

Cene karata

528,00 EUR

U cenu su uračunati: Materijal, ketering i osveženje.