Situaciono rukovođenje timovima

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Blanchard International Serbia Vas poziva da doživite jedinstveno trening iskustvo, tako što ćete se prijaviti na dvodnevnu radionicu "Situaciono rukovođenje timovima" na srpskom jeziku. Radionica će se održati 21. i 22. avgusta 2018. godine, na adresi Marka Nikolića 11/2 u Beogradu.

Šta je to?

Situaciono rukovođenje timovima je jedinstveni proces za pravljanje i razvijanje tima. Učesnici treninga dobijaju alate i uče procese koji će im pomoći da brže i uspešnije usklade članove tima da bi unapredili saradnju i rešavanje problema. Trening je baziran na modelu situaciono rukovodenje II, što podrazumeva da je fokusiran na napredak timova kroz njihove razvojne nivoe, i da je usklađen sa jezikom i alatima situacionog rukovođenja II.

Kome je namenjen trening?

Menadžerima i supervizorima svih nivoa, kao i menadžerima ljudskih resursa koji doprinose efektivnosti timova u kompaniji. Svima onima koji imaju potrebu da vode svoje timove kao jedinstvene celine.

Koje veštine će učesnici razviti?

- Bolje će poznavati i razumeti ponašanje efektivnih lidera i članova tima
- Kreiraće viziju i vrednosti tima za optimalne perfomanse
- Poštovaće, vrednovaće i imaće poverenja u doprinos svakog učesnika
- Komuniciraće efektno verbalno i neverbalno
- Prihvatiće odgovornost i pokazati je na delu
- Povećaće prilagodljivost i veštine prevladavanja prepreka u okolini kao i unutar samog tima
- Povećaće svaku priliku za uspeh

Demonstracija navedenih veština na radnom mestu će dovesti do sledećih rezultata:

- Povećanja uspeha timova
- Osnaženih timova sa ciljem da rade efikasnije
- Targetiranih strategija za efektivniji timski rad
- Poboljšanih odnosa i komunikacije u timu
- Poboljšane produktivnosti i posvećenosti
- Povećano razumevanje dinamike tima ili obrazaca ponašanja koji se javljaju unutar tima

Veličina grupe: Između 10 i 14 učesnika

Kako se prijaviti?

Molimo Vas da pošaljete formular na e-mail info@blanchard.rs.

Možete nas kontaktirati za sve dodatne informacije na telefone: +381 11 3752 426 ili +381 65 210 75 02.

Dodatne informacije:

Ukoliko ste zainteresovani, možemo obezbediti „in-house“ trening za vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku. Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.

Cene karata

468,00 EUR

U cenu su uračunati: Materijal, ketering i osveženje.

Izvor: dropbox.com