Situaciono rukovođenje II Experience

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Blanchard International Serbia Vas poziva da doživite jedinstveno trening iskustvo, tako što ćete se prijaviti na dvodnevnu radionicu "Situaciono rukovođenje ® II", na srpskom jeziku. Trening će se održati na adresi Marka Nikolića 11/2 u Beogradu, od 9h do 17h.Šta je to?

"Situaciono rukovođenje ® II (SLII)" je najsveobuhvatniji savremeni praktični metod za efikasno upravljanje i razvijanje ljudi na svetu. On omogućava razvoj organizacione kulture fokusirane na visoko postignuće i učinak. To je model i istovremeno skup alata za:

- Razvijanje ljudi sa visokim postignućem, odnosno individua sa visokom produktivnošću i posvećenošću

- Otvaranje i unapređenje komunikacije fokusirane na učinak

- Poštovanje razlika i unapređenje komunikacije fokusirane na učinak

- Poštovanje razlika i njihovo korišćenje u korist organizacije

- Povezivanje različitih elemenata rukovođenja: zadavanje zadataka, razvoj zaposlenih, motivisanje i praćenje radaKoje veštine će učesnici razviti?

- Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke

- Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog

- Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeveDemonstracija navedenih veština na radnom mestu će dovesti do sledećih rezultata:

- Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke

- Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog

- Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve.Kome je namenjena radionica?

Menadžerima i supervizorima svih nivoa.Veličina grupe:

Do 10 učesnikaKako se prijaviti?

Molimo Vas da pošaljete formular na e-mail info@blanchard.rs.

Možete nas kontaktirati za sve dodatne informacije na telefone: +381 11 2107502 ili +381 65 2107502.Dodatne informacije:

Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti „in-house“ trening za vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku. Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.

Cene

Kotizacija: 528,00 EUR

Kotizacija uključuje: Materijal, ketering i osveženje.