Situaciono rukovođenje II Experience

Jezik Serbian

Obrazovanje i Edukacija

Blanchard International Serbia Vas poziva da doživite jedinstveno trening iskustvo, tako što ćete se prijaviti na dvodnevnu radionicu "Situaciono rukovođenje ® II", na srpskom jeziku. Trening će se održati na adresi Marka Nikolića 11/2 u Beogradu, od 9h do 17h.

Šta je to?
"Situaciono rukovođenje ® II (SLII)" je najsveobuhvatniji savremeni praktični metod za efikasno upravljanje i razvijanje ljudi na svetu. On omogućava razvoj organizacione kulture fokusirane na visoko postignuće i učinak. To je model i istovremeno skup alata za:
- Razvijanje ljudi sa visokim postignućem, odnosno individua sa visokom produktivnošću i posvećenošću
- Otvaranje i unapređenje komunikacije fokusirane na učinak
- Poštovanje razlika i unapređenje komunikacije fokusirane na učinak
- Poštovanje razlika i njihovo korišćenje u korist organizacije
- Povezivanje različitih elemenata rukovođenja: zadavanje zadataka, razvoj zaposlenih, motivisanje i praćenje rada

Koje veštine će učesnici razviti?
- Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke
- Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog
- Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve

Demonstracija navedenih veština na radnom mestu će dovesti do sledećih rezultata:
- Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke
- Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog
- Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve.

Kome je namenjena radionica?
Menadžerima i supervizorima svih nivoa.

Veličina grupe:
Do 10 učesnika

Kako se prijaviti?
Molimo Vas da pošaljete formular na e-mail info@blanchard.rs.
Možete nas kontaktirati za sve dodatne informacije na telefone: +381 11 2107502 ili +381 65 2107502.

Dodatne informacije:
Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti „in-house“ trening za vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku. Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.

Cene karata

Kotizacija: 528,00 EUR

Kotizacija uključuje: Materijal, ketering i osveženje.