Situaciono rukovođenje II Experience

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Šta je to?
Situaciono rukovođenje® II (SLII) je najsveobuhvatnijisavremeni praktični
metod za efikasno upravljanje i razvijanje ljudi na svetu. On omogućava razvoj organizacione kulture fokusirane na visoko postignuće i učinak. To je model istovremeno skup alata za:
- Razvijanje ljudi sa visokim postignućem, odnosno
individua sa visokom produktivnošću i posvećenošću.
-Otvaranje i unapređenje komunikacije fokusirane na
učinak
- Poštovanje razlika i unapređenje komunikacije
fokusirane na učinak
- Poštovanje razlika i njihovo korišćenje u korist
organizacije
- Povezivanje različitih elemenata rukovođenja:
zadavanje zadataka, razvoj zaposlenih, motivisanje i
praćenje rada

Koje veštine će učesnici razviti?
- Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke
- Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog
- Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija,fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve.

Demonstracija navedenih veština na radnom mestu će dovesti do sledećih rezultata:
- Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke
- Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog
- Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve.

Kome je namenjena radionica?
Menadžerima i supervizorima svih nivoa.
Veličina grupe:
Do 10 učesnika

Kako se prijaviti:
Molimo vas da pošaljete prijavu na e-mail info@blanchard.rs ili se prijavite preko websajta www.blanchard.rs u odeljku Aktuelni događaji - Prijava za treninge
Možete nas kontaktirati za sve dodatne informacije na telefone: +381 11 3752 426 ili +381 65 210 75 02.
Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti “in-house” treninge za vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku.
Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga

Cene karata

Cena kotizacije 390 EUR + PDV

Izvor: hart.rs