Situaciono rukovođenje II Experience

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Blanchard International Serbia vas poziva da doživite jedinstveno trening iskustvo, tako što ćete se prijaviti na dvodnevnu radionicu Situaciono rukovođenje II Experience na srpskom jeziku. Trening će se održati u prostorijama Blanchard Srbije, na adresi Marka Nikolića 11/2 u Zemunu.

Šta je to?
Situaciono rukovođenje II Experienc je najsveobuhvatniji savremeni praktični metod za efikasno upravljanje i razvijanje ljudi na svetu.

On omogućava razvoj organizacione kulture fokusirane na visoko postignuće i učinak. To je model i istovremeno skup alata za:
- Razvijanje ljudi sa visokim postignućem, odnosno individua sa visokom produktivnošću i posvećenošću.
- Otvaranje i unapređenje komunikacije fokusirane na učinak
- Poštovanje razlika i unapređenje komunikacije fokusirane na učinak
- Poštovanje razlika i njihovo korišćenje u korist organizacije
- Povezivanje različitih elemenata rukovođenja: zadavanje zadataka, razvoj zaposlenih, motivisanje i praćenje rada

Koje veštine će učesnici razviti?
Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke.
Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog.
Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve.

Demonstracija navedenih veština na radnom mestu će dovesti do sledećih rezultata:
- Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke.
- Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog.
- Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve.

Kome je namenjena radionica?
Menadžerima i supervizorima svih nivoa.

Veličina grupe:
Do 10 učesnika

Dodatne informacije:
Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti “in-house” treninge za vašu kompaniju, na srpskom
ili engleskom jeziku.
Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.

Kako se prijaviti?
Molimo vas da pošaljete formular na e-mail info@blanchard.rs.
Možete nas kontaktirati za sve dodatne informacije na telefone: +381 11 3752 426 ili +381 65 210 75 02.

Cene karata

Kotizacija: 440,00 evra + PDV po osobi.
Kotizacija ukljucuje: materijale, ketering i osveženje.

Izvor: hart.rs