Situaciono rukovođenje II Experience

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Blanchard International Serbia vas poziva da doživite jedinstveno trening iskustvo, tako što ćete se prijaviti na dvodnevnu radionicu Situaciono rukovođenje II Experience na srpskom jeziku. Trening će se održati u prostorijama Blanchard Srbije, na adresi Marka Nikolića 11/2 u Zemunu.Šta je to?

Situaciono rukovođenje II Experienc je najsveobuhvatniji savremeni praktični metod za efikasno upravljanje i razvijanje ljudi na svetu.On omogućava razvoj organizacione kulture fokusirane na visoko postignuće i učinak. To je model i istovremeno skup alata za:

- Razvijanje ljudi sa visokim postignućem, odnosno individua sa visokom produktivnošću i posvećenošću.

- Otvaranje i unapređenje komunikacije fokusirane na učinak

- Poštovanje razlika i unapređenje komunikacije fokusirane na učinak

- Poštovanje razlika i njihovo korišćenje u korist organizacije

- Povezivanje različitih elemenata rukovođenja: zadavanje zadataka, razvoj zaposlenih, motivisanje i praćenje radaKoje veštine će učesnici razviti?

Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke.

Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog.

Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve.Demonstracija navedenih veština na radnom mestu će dovesti do sledećih rezultata:

- Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke.

- Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog.

- Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve.Kome je namenjena radionica?

Menadžerima i supervizorima svih nivoa.Veličina grupe:

Do 10 učesnikaDodatne informacije:

Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti “in-house” treninge za vašu kompaniju, na srpskom

ili engleskom jeziku.

Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.Kako se prijaviti?

Molimo vas da pošaljete formular na e-mail info@blanchard.rs.

Možete nas kontaktirati za sve dodatne informacije na telefone: +381 11 3752 426 ili +381 65 210 75 02.Cene

Kotizacija: 440,00 evra + PDV po osobi.
Kotizacija ukljucuje: materijale, ketering i osveženje.

Izvor: hart.rs