Situaciono rukovođenje II Experience

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Situaciono rukovođenje II Experience je najsveobuhvatniji savremeni praktični metod za efikasno upravljanje i razvijanje ljudi na svetu. On omogućava razvoj organizacione kulture fokusirane na visoko postignuće i učinak. To je model i istovremeno skup alata za:
- Razvijanje ljudi sa visokim postignućem, odnosno individua sa visokom produktivnošću i posvećenošću.
- Otvaranje i unapređenje komunikacije fokusirane na učinak
- Poštovanje razlika i unapređenje komunikacije fokusirane na učinak
- Poštovanje razlika i njihovo korišćenje u korist organizacije
- Povezivanje različitih elemenata rukovođenja: zadavanje zadataka, razvoj zaposlenih, motivisanje i praćenje rada

Koje veštine će učesnici razviti?
- Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke
- Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog
- Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve.

Demonstracija navedenih veština na radnom mestu će dovesti do sledećih rezultata:
- Pravilno procenjivanje šta je njihovim zaposlenima potrebno kako bi postigli postavljene ciljeve ili završili zadate zadatke
- Izbor i pravilna upotreba odgovarajućeg stila rukovođenja, tj. načina zadavanja zadataka koji odgovara procenjenom razvojnom nivou zaposlenog
- Sprovođenje efektivnih jedan na jedan diskusija, fokusiranih na učinak zaposlenih i njihove potrebe, kako bi im omogućili da postignu dogovorene ciljeve.

Kome je namenjena radionica?
Menadžerima i supervizorima svih nivoa

Veličina grupe:
Do 10 učesnika

Ukoliko ste zainteresovani možemo obezbediti “in-house” treninge za vašu kompaniju, na srpskom ili engleskom jeziku.
Takođe, moguće je posebno organizovati koučing sesije nakon održanog treninga.

Cene karata

Cena kotizacije: 528,00 EUR
Kotizacija ukljucuje: materijale, ketering i osveženje.

Izvor: hart.rs