Sistematizacija, opisi i vrednovanje poslova

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Zakonska obaveza poslodavaca koji zapošljavaju više od 10 zaposlenih je da imaju pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova. Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pored zakonske obaveze, može istovremeno predstavljati unapređenje postojećeg načina organizovanja i podele rada između zaposlenih.

Analizom procesa, organizacionih celina i zadataka mogu se učiniti značajna poboljšanja.
- Odgovornost,
- raspon kontrole,
- nivo decentralizacije,
- specijalizacija i
- načini koordinacije
predstavljaju elemente organizacije koje je moguće menjati u cilju podizanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Iz opisa zadataka koji obavljaju zaposleni, velikim delom se može sagledati valjanost organizacije, sa stanovišta rada i iskorišćenja radnog vremena. Opis zadataka se može iskoristiti za:
- celishodniju raspodelu zadataka
- veće iskorišćenje radnog vremena. 

Poseban deo treninga odnosi se na vrednovanje poslova. Metodologija vrednovanja koja će biti predstavljena je krajnje jednostavna. Ona se zasniva na definisanju kriterijuma i elemenata kriterijuma koji se koriste za upoređivanje i vrednovanje različitih poslova:
- složenost posla (potrebna znanja, iskustva, sposobnosti, spretnost i rukovođenje),
- odgovornost (za proces, bezbednost, sredstva i informacije),
- napor (mentalni i fizički) i
- radne uslove (radno okruženje i radno vreme).

Na osnovu značajnosti pojedinih kriterijuma i elemenata kriterijuma svakom poslu dodeljuje se određen broj bodova koji pokazuje ukupan kvalitet ili vrednost tog posla. Znanja stečena tokom treninga polaznici će moći dalje da razvijaju u kompanijama u kojima su angažovani na poslovima izrade i izmene pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i opisa zadataka. Istovremeno, trening je koristan i za sve one koji se bave poslovima procene i vrednovanja kvaliteta poslova.

Metodologija izrade sistematizacije poslova koji se na treningu prezentuje rezultat je dugogodišnjeg konsultantskog iskustva predavača u većem broju javnih i privatnih kompanija.

Trening je u potpunosti praktično orijentisan, obzirom na to da su svi primeri kroz koje će se polaznici upoznavati sa metodologijom, primeri koji su nastali u praksi i koji se mogu za praksu i koristiti.

Ciljna grupa:
Zaposleni koji se bave poslovima izrade pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji poslova, opisima zadataka i vrednovanju poslova, kao i svi zaposleni koji se bave poslovima unutrašnje organizacije.

Cilj treninga:
Cilj treninga je sticanje novih znanja i načina na koji se sistematizuju i vrednuju poslovi u organizacijama.

Teme:
- Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti organizacije i sistematizacije poslova,
- Principi definisanja organizacionih celina u organizaciji,
- Principi projektovanja poslova (radnih mesta): širina i dubina posla, odgovornosti, stepen decentralizacije i dr.
- Principi opisa zadataka na poslovima (radnim mestima),
- Vrednovanje poslova na osnovu urađenih opisa,
- Utvrđivanje standardnog broja grupa poslova u organizaciji,
- Sistematizacija zahteva rada (minimuma zahteva za obavljanje poslova)  

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Dalje razvija i primeni stečena znanja vezana za principe organizovanja organizacionih delova i poslova, opisa poslova i njihovog vrednovanja.

Predavač:
- Mladen Čudanov, vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka na katedri za organizaciju poslovnih sistema. Učestvovao je u mnogim komercijalnim projektima restrukturiranja i organizacionog razvoja. Konsultantski angažmani su bili u vodećim kompanijama u zemlji i inostranstvu (npr. OMV Austria) i često povezani sa radom vodećih konsultantskih kuća (npr Bain Consulting). Praktično iskustvo obuhvata i preduzeća iz javnog sektora, mikro mala i srednja preduzeća i multinacionalne korporacije.

Cene karata

Cena treninga iznosi 26.040,00 RSD