Sistematizacija, opisi i vrednovanje poslova

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Zakonska obaveza poslodavaca koji zapošljavaju više od 10 zaposlenih je da imaju pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova. Izrada pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, pored zakonske obaveze, može istovremeno predstavljati unapređenje postojećeg načina organizovanja i podele rada između zaposlenih.Analizom procesa, organizacionih celina i zadataka mogu se učiniti značajna poboljšanja.

- Odgovornost,

- raspon kontrole,

- nivo decentralizacije,

- specijalizacija i

- načini koordinacije

predstavljaju elemente organizacije koje je moguće menjati u cilju podizanja efikasnosti i efektivnosti poslovanja. Iz opisa zadataka koji obavljaju zaposleni, velikim delom se može sagledati valjanost organizacije, sa stanovišta rada i iskorišćenja radnog vremena. Opis zadataka se može iskoristiti za:

- celishodniju raspodelu zadataka

- veće iskorišćenje radnog vremena. Poseban deo treninga odnosi se na vrednovanje poslova. Metodologija vrednovanja koja će biti predstavljena je krajnje jednostavna. Ona se zasniva na definisanju kriterijuma i elemenata kriterijuma koji se koriste za upoređivanje i vrednovanje različitih poslova:

- složenost posla (potrebna znanja, iskustva, sposobnosti, spretnost i rukovođenje),

- odgovornost (za proces, bezbednost, sredstva i informacije),

- napor (mentalni i fizički) i

- radne uslove (radno okruženje i radno vreme).Na osnovu značajnosti pojedinih kriterijuma i elemenata kriterijuma svakom poslu dodeljuje se određen broj bodova koji pokazuje ukupan kvalitet ili vrednost tog posla. Znanja stečena tokom treninga polaznici će moći dalje da razvijaju u kompanijama u kojima su angažovani na poslovima izrade i izmene pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i opisa zadataka. Istovremeno, trening je koristan i za sve one koji se bave poslovima procene i vrednovanja kvaliteta poslova.Metodologija izrade sistematizacije poslova koji se na treningu prezentuje rezultat je dugogodišnjeg konsultantskog iskustva predavača u većem broju javnih i privatnih kompanija.Trening je u potpunosti praktično orijentisan, obzirom na to da su svi primeri kroz koje će se polaznici upoznavati sa metodologijom, primeri koji su nastali u praksi i koji se mogu za praksu i koristiti.Ciljna grupa:

Zaposleni koji se bave poslovima izrade pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji poslova, opisima zadataka i vrednovanju poslova, kao i svi zaposleni koji se bave poslovima unutrašnje organizacije.Cilj treninga:

Cilj treninga je sticanje novih znanja i načina na koji se sistematizuju i vrednuju poslovi u organizacijama.Teme:

- Upoznavanje sa osnovnim pojmovima iz oblasti organizacije i sistematizacije poslova,

- Principi definisanja organizacionih celina u organizaciji,

- Principi projektovanja poslova (radnih mesta): širina i dubina posla, odgovornosti, stepen decentralizacije i dr.

- Principi opisa zadataka na poslovima (radnim mestima),

- Vrednovanje poslova na osnovu urađenih opisa,

- Utvrđivanje standardnog broja grupa poslova u organizaciji,

- Sistematizacija zahteva rada (minimuma zahteva za obavljanje poslova)  Po završetku polaznik je osposobljen da:

Dalje razvija i primeni stečena znanja vezana za principe organizovanja organizacionih delova i poslova, opisa poslova i njihovog vrednovanja.Predavač:

- Mladen Čudanov, vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka na katedri za organizaciju poslovnih sistema. Učestvovao je u mnogim komercijalnim projektima restrukturiranja i organizacionog razvoja. Konsultantski angažmani su bili u vodećim kompanijama u zemlji i inostranstvu (npr. OMV Austria) i često povezani sa radom vodećih konsultantskih kuća (npr Bain Consulting). Praktično iskustvo obuhvata i preduzeća iz javnog sektora, mikro mala i srednja preduzeća i multinacionalne korporacije.

Cene

Cena treninga iznosi 26.040,00 RSD