Sertifikovani trening menadžer

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Sertifikat za trening menadžera- menadžera obuke i razvoja (Certificate in Learning and Development) pruža čvrstu osnovu u svim oblastima obuke i razvoja u organizacionom okruženju. Ovaj Program će Vam pomoći da razvijete ili usavršite postojeći nivo kompetencija i dati Vam samopouzdanje u efikasnom obavljanju poslova u oblasti učenja i razvoja i ujedno dodati vrednost vašoj funkcionalnoj oblasti u preduzeću.

Program i moduli ciljaju rešenja u oblasti analize potreba za kompetencijama, definisanja standarda kompetencija i ciljeva učenja (indikatora učinka), osiguranja kvaliteta u obuci i razvoju, metodama i tehnikama za transfer kompetencija u radno okruženje i dr.

U nastavku su samo neka od pitanja na koja ćete dobiti odgovor, kroz učenje metoda, tehnika i primenu alata, tokom ovog trening programa:
- Kako identifikovati potrebe za treningom?
- Kako oblikovati dobar trening koji” gađa” potrebe polaznika I organizacije?
- Kako da lekcije sa treninga zaista zažive u praksi?
- Kako oformiti mrežu podrške za primenu naučenog?
- Kako osigurati vezu između treninga I poslovnog rezultata?
- Kako pratiti efekte treninga?

Program se sastoji od 5 modula, od kojih je V modul "Trening trenera" opcioni i dobija se gratis za učešće na ostala 4 modula. Moduli se mogu pohađati i pojedinačno.

Nakon svakog modula održava se follow up radionica čiji je cilj refleksija primene kompetencija kroz realne radne zadatke- assignmente. Naime, učesnici dobijaju radne zadatke čija rešenja diskutuju na follow- up radionici i analiziraju izazove sa kojima su se susreli u njihovom izvođenju.

Moduli:
Modul I: Obuka i razvoj na competency-based principu
Modul II: Analiza potreba za obukom
Modul III: Trening transfer
Modul IV: Praćenje efekata treninga
Modul V: Trening trenera (opcioni modul)- učesnici koji se odluče za pohađanje celokupnog programa obuke ovaj modul dobijaju gratis.

Follow-up radionice nakon modula:
Nakon Modula dobijate Radnu svesku, koju popunjenu donosite na radionicu. Tokom radionice se na interaktivan način podsećate ključnih lekcija sa prethodnog treninga i delite svoja iskustva, prolazeći kroz domaće zadatke. Imaćete priliku da grupi predstavite svoja razmišljanja, zapažanja u periodu nakon treninga i dobijete povratne informacije i dalje smernice.

Ciljna grupa:
- Menadžeri ljudskih resursa koji organizuju procese rada u oblasti razvoja zaposlenih
- Zaposleni u službi ljudskih resursa koji učestvuju u HRD procesima-Specijalistima za trening i razvoj
- Svi oni koji vide svoj karijerni razvoj i žele da se bave obukom i razvojem zaposlenih
- Svi oni koji su u svom radu usmereni na obuku i razvoj zaposlenih ili klijenata
- Svi oni koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti razvoja ljudskih resursa

Cilj sertifikatnog programa:
- Cilj sertifikatnog programa je da ovladate metodama i tehnikama kao i neophodnim veštinama za koordinaciju i sprovođenje aktivnosti u oblasti razvoja ljudskih resursa (aktivnosti učenja, obuke i razvoja) kroz sistem competency-based pristupa, set realnih radnih zadataka i sistem follow-up radionica. Nakon ove radionice bićete u mogućnosti da sprovodite aktivnosti radnog mesta trening menadžera prema međunarodno priznatim standardima.

Metode učenja:
Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: trenerski inputi, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Kandidati će dobiti obimnu referentnu literaturu značajnog nivoa kvaliteta. Mali projektni zadaci koje kandidati budu dobijali na kraju pojedinačnih modula će služiti za refleksiju stečenih kompetencija.

Cene karata

111.000,00 RSD

Izvor: mngcentar.com