Sertifikovani menadžer protokola

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Kvalifikacija-Sertifikovani menadžer protokola kao i program obuke koji je prati, razvijena je na osnovu relevantnog međunarodnog standarda za ovo zanimanje i standarda kompetencija za menadžera protokola. Na osnovu navedenog standarda kompetencija vrši se potvrđivanje i provera kompetencija. Ovaj proces se naziva sertifikacija profesionalnih kompetencija- znanja i veština.

Kandidati koji uspešno prođu kroz proces sertifikacije stiču kvalifikaciju-naziv: Sertifikovani menadžer protokola.

Menadžer protokola je zanimanje i veština koje je traženo na tržištu rada i koje će u sve većoj meri biti potrebno državnim i javnim institucijama i privatnim kompanijama. Organizacija raznih događaja i druge povezane aktivnosti koje obavlja protokol, postali su neizbežan vid poslovne aktivnosti za svako preduzeće i instituciju, nevezano za polje delatnosti. Poznavanje tehnika i pravila, kao i majstorskih tajni protokola, komunikacije, organizacije, ličnog nastupa i PR-a i dr., su vrlo cenjene i tražene osobine poslovnog profesionalca.

Ciljna grupa:
• državni službenici,
• zaposleni u agencijama i opštinama,
• direktori, menadžeri,
• zaposleni u diplomatskim predstavništvima i misijama međunarodnih organizacija,
• PR profesionalci, zaposleni u odeljenjima korporativnih komunikacija,
• Odeljenja poslovnog protokola kompanija i javnih institucija,
• šefovi kabineta predsednika kompanija,
• šefovi kabineta rukovodilaca institucija,
• PR konsultanti i svi koji su odgovorni i učestvuju u organizaciji sastanka i dr. događanja,
• lica koja se tek spremaju da započnu poslovnu karijeru/studenti, nezaposleni,
• svi koji žele da unaprede svoje znanje protokola.

Moduli:
• Modul 1: Pojam, istorija, osnovni principi
• Modul 2: Međunarodni karakter i interkulturna inteligencija
• Modul 3: Komunikacija i protokol
• Modul 4: Organizovanje događaja
• Modul 5: Lična diplomatija

Nakon ove kvalifikacije, polaznik je osposobljen da:
• shvati genezu i osnovne principe poslovnog protokola;
• koristi principe na kojima je nastao i razvijao se protokol;
• razlikuje međunarodna prava, konvencije i međunarodne običaje u poslovnom protokolu;
• usmeno komunicira sa poslovnim partnerima, VIP osobama i svim zainteresovanim stranama;
• koristi pravila pisane komunikacije e-poštom i ostalim vidovima pisane službene korespodencije;
• uspešno koristiti, razume i kontroliše neverbalnu komunikaciju;
• savlada principe službene korespodencije i komunikacije o najboljem načinu obraćanja, predstavljanja, prezentovanja teme na međunarodno prihvaćen način i po prihvaćenim standardima;
• planira, priprema, organizuje i realizuje društvene, religiozne, sportske, zabavne, medijske, službene, poslovne, međudržavne događaje svih nivoa i vrsta;
• prepoznaje i vlada se po pravilima lepog ponašanja;
• uspešno koristiti pravila za upravljanje imidžom;
• koristiti i razvija interpersonalne veštine u službenim odnosima.

Cene karata

107.640,00 RSD

Izvor: mngcentar.com