Sertifikovani knjigovođa za dvojno knjigovodstvo (VI generacija)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
01. januara 2019. godine je ukinuto prosto knjigovodstvo i stupila je na snagu obaveza vođenja poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva!Programom obuke detaljno su definisane kompetencije - znanja, veštine i stavovi za obavljanje poslova dvojnog knjigovodstva. Celokupni koncept obuke i sertifikacije oslanja se na standard kompetencija u oblasti knjigovodstva.Obuka je organizovana kroz module, čijom detaljnom analizom možete savladati osnove dvojnog knjigovodstva. Kroz praktične primere, što uključuje radionice, izradu projektnih zadataka, simulacije, polaznici će biti osposobljeni da u svom poslovanju primene znanja i veštine koje su stekli na obuci. Prema tačno definisanim indikatorima učinka polaznici će znati koje kompetentnosti su neophodne za sticanje sertifikata.Naglasak je na ovladavanju praktičnih znanja i veština u dvojnom knjigovodstvu koji omogućavaju direktnu primenu u svakodnevnom radu. Poznavanje sistema dvojnog knjigovodstva i njegovog okruženja, otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha kao i izrada godišnjih finansijskih izveštaja su samo neke od tema koje obuhvata ova obuka, a značajne su za uspešno poslovanje sistema.Predavači su pre svega praktičari sa višegodišnjim iskustvom, a pored toga su i veliki stručnjaci i profesionalci koji svojim svakodnevnim radom u ovoj oblasti dokazuju svoju kompetentnost. Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača.Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad u dvojnom knjigovodstvu prema standardima kompetencija.Ciljna grupa:

- Zaposleni u računovodstvu

- Novozaposleni u računovodsvu

- Svi oni koji žele da se u budućnosti bave ovim pozivom.Teme:

- Sistem dvojnog knjigovodstva i njegovo okruženje

- Stalna imovina

- Zalihe

- Potraživanja

- Porez na dodatu vrednost

- Kapital

- Dugoročna rezervisanja

- Obaveze

- Rashodi

- Prihodi

- Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha

- Godišnji finansijski izveštaj

- Računovodstveni softverPo završetku polaznik je osposobljen da:

- Samostalno izradi godišnji finansijski plan

- Samostalno vodi detaljne i pomoćne poslove dvojnog knjigovodstva

- Savetuje klijente u ovoj oblasti Metode učenja:

Pripremna obuka se odvija korišćenjem različitih metoda učenja. Biće korišćene sledeće metode: predavanja, radionice (timski i individualni rad), simulacije, samostalna izrada projektnih zadataka. Pored navedenih metoda kandidati će dobiti referentnu literaturu iz oblasti dvojnog knjigovodstva. Od kandidata se očekuje da primene i samoučenje koje može biti realizovano kroz izradu projektnih zadataka (domaćih zadataka), čitanje literature i proučavanje drugog materijala.Predavači i mentori:

Kandidatima će biti omogućeno da dobiju mentorsko vođenje tokom trajanja obuke, u procesu izrade projektnih zadataka, putem elektronskih komunikacija ili prema dogovoru, od strane predavača.Dinamika izvođenja obuke:

- radnim danima od 17.00-20.30 časova

- subotom od 09:30-13:30 časova

Cene

Cena obuke: 45.240,00

Izvor: mngcentar.com