Sertifikovani finansijski analitičar

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Obuka za finansijskog analitičara i sertifikacija razvijena je na osnovu standarda kompetencija u oblasti finansijske analize. Nju prati detaljna i pažljivo razvijena dokumentacija u cilju osiguranja kvaliteta same obuke, sertifikacije kao i njene praktične relevantnosti.Program je baziran na praksi rada u oblasti finansijske analize i samo u neophodnoj meri je oslonjen na teoriju. Naglasak je na ovladavanju tehnikama, metodologijama i konceptima finansijske analize koje omogućavaju direktnu i neposrednu primenu u svakodnevnom radu. Svaki učesnik pored skripti dobija alate za primenu na svom radnom mestu ili u svojoj organizaciji.Sticanje znanja iz oblasti finansijske analize je neophodan preduslov za efikasno upravljanje preduzećem. Finansijska analiza se koristi prilikom donošenja strategijskih odluka, ali i na nivou operativnog odlučivanja. Procesi planiranja, kontrole i organizovanja u preduzeću nezamislivi su bez primene finansijske analize.Cilj programa je da osposobi polaznike za praktičan i samostalan rad u ovoj oblasti. Polaznik će se u okviru programa osposobiti i za korišćenje Excel alata u kojima su artikulsani alati i tehnike finansijske analize. Ovi Excel alati su kreirani prema novim obrascima finansijkih izveštaja u Republici Srbiji.U toku programa oni će biti osposobljeni za primenu finansijske analize i iz perspektive internog i iz perspektive eksternog korisnika finansijskih izveštaja. Sposobnosti kojima će ovladiti će im omogućiti da sagledaju da li analizirani entitet kreira dodatu vrednost, kakva je njegova zarađivačka moć, kakvi su mu budući izgledi za rast,, koji su njegovi finansijski i poslovni rizici, da li entitet ima optimalnu strukturu kapitala, gde se nalaze kritične tačke u njegovom poslovanju.Ciljna grupa:

- zaposleni u bankama na poslovima ocene boniteta komitenata pravnih lica, revizori, zaposleni u finansijskoj funkciji preduzeća, top menadžeri, procenitelji, brokeri, investicioni savetnici, portfolio menadžeri, i svi koji žele da unaprede praktična znanja u oblasti finansijske analize.Cilj obuke:

Ovom kvalifikacijom stičete praktična znanja i veštine neophodne za rad u oblasti finansijske analize.Obuka- Moduli:

- Uvod u analizu finansijskih izveštaja

- Razumevanje bilansa uspeha

- Razumevanje bilansa stanja

- Razumevanje izveštaja o tokovima gotovine

- Analiza amortizacije, tretmana obezvređenja imovine i odluka o kapitalizaciji rashoda

- Analiza odloženih poreza i rezervisanja

- Tehnike finansijke analize

- Primena analize finansijskih izveštaja

- Analiza kvaliteta sistema finansijskog izveštavanjaPo završetku polaznik je osposobljen da:

- Razume informacione moći i rizike finansijskih izveštaja,

- Identifikuje razlike između računovodstvene slike preduzeća i njegove ekonomske realnosti,

- Identifikuje uticaj izbora različitih računovodstvenih politika na finansijsku poziciju i dobitna ostvarenja preduzeća,

- Primeni opštu analizu finansijskih izveštaja,

- Primeni racio analizu finansijskih izveštaja,

- Razume limite racio analize finansijskih izveštaja,

- Analizira poslovne, investicione i finansijske aktivnosti preduzeća,

- Razume načine na koje preduzeće generiše gotovinu,

- Primeni analizu novčanih tokova u oceni kvaliteta tradicionalnih finansijskih izveštaja,

- Razume značaj napomena uz finansijke izveštaje

- Oceni performanse vlastitog preduzeća i izgradi adekvatan mehanizam kontrole poslovanja,

- Primeni različite modele za procenu rizika od bankrotstva

- Oceni bonitet preduzeća

- Primeni metode analize finansijskih izveštaja u stvaranju kvalitetne osnove za kratkoročno i dugoročno budžetiranje,

- Primeni metode analize finansijskih izveštaja prilikom ocene osnovnih inputa u različitim modelima vrednovanja preduzeća,

- Praktično primeni savremene nestandardne alate finansijske analize i pomoću njih otkrije kreativnu (neadekvatnu) računovodstvenu praksu.

Cene

Cena obuke iznosi 89.700,00 RSD + PDV