Sertifikacioni Scrum Product Owner kurs sa Petri Heiramo

Jezik: English

IT i Tehnologija
Scrum je jedan od najšire zastupljenih i najjednostavnijih Agile framework-a u svetu. U početku Scrum je korišćen u razvoju softvera, dok danas veliki broj kompanija koristi Scrum i na kompleksnim projektima u raznim privrednim granama. Kao i svi Agile okviri kreiran je da u projektno planiranje, razvoj i implementaciju unese transparentnost i jasnoću. Postoje tri osnovne uloge u Scrum-u i to su Scrum Master, Product Owner i članovi razvojnog tima.Scrum Product Owner je odgovoran za maksimizovanje vrednosti proizvoda i rada razvojnog tima. Takođe, on je odgovoran za upravljanje Product Backlog-om. Product Ownership je vođenje procesa razvoja proizvoda ka poslovnom uspehu i zadovoljstvu klijenata, ne samo prioritizacija posla i pisanje User Story-ja za razvojni tim.Kojim temama se bavi kurs?

Product Owner se brine o razvoju proizvoda kako bi se zadovoljile potrebe krajnjeg korisnika/kupca i ostvario profit. Kurs će zato pored opštih ciljeva o Scrum-u polaznike upoznati i sa primerima dobre prakse. U prvom aprilskom terminu sa ulogom koju ima Product Owner u Scrum timu polaznike će upoznati Petri Heiramo, virtuoz u treniranju, sa desetogodišnjim međunarodnim iskustvom u obukama, na različitim korporativnim nivoima.Šta stiču polaznici kursa?

Svi polaznici kursa dobijaju zvaničan CSPO sertifikat od Scrum Alliance (krovna globalna organizacija za Scrum framework). Saznaće kada i za šta treba da koriste Agilne metodologije i kada je koji pristup pravi, šta se očekuje od pozicije Product Owner-a, kako da komuniciraju sa razvojnim timom i Scrum Master-om, kao i drugim interesnim stranama. Ujedno, stećiće znanje kako da efektivno opišu stvari / funkcionalnosti koje klijenti i korisnici žele, koliko je detalja zaista korisno, kako da iskoriste feedback razvojnog tima, da predvide prilike, rizike i posledice planiranog posla, koje tehnike da koriste da bi “izmamili” vredne informacije i saznali potrebe interesnih strana, kao i kako da ih informišu o napretku. Nakon odslušanog kursa postaju i član zajednice Agile Serbia & CEE Region.Trajanje: 2 radna dana, 9-17hSertifikacija: CSPO sertifikat, Scrum AllianceSEU poeni: 14 SEU poena, kategorija BSertifikovani Scrum trener: Petri Heiramo

Cene

Early-bird: 790€ + PDV do 11. marta 2019.
Regularna cena: 890€ + PDV