Sertifikacioni Scrum Master kurs (april, 2019)

Jezik: English

IT i Tehnologija
Scrum je jedan od najšire zastupljenih i najjednostavnijih Agile framework-a u svetu. U početku Scrum je korišćen u razvoju softvera, dok danas veliki broj kompanija koristi Scrum i na kompleksnim projektima u raznim privrednim granama. Kao i svi Agile okviri kreiran je da u projektno planiranje, razvoj i implementaciju unese transparentnost i jasnoću. Postoje tri osnovne uloge u Scrum-u i to su Scrum Master, Product Owner i članovi razvojnog tima.Uloga Scrum Mastera u timu je da osigura da se procesi izvode u skladu sa Scrum principima i pravilima. Scrum Master pomaže razvojnom timu i uklanja prepreke koje su na putu ka njihovom uspehu, vodi sastanke i podržava praktikovanje Scrum-a.Kako ćete učiti o Scrumu?

Sertifikacioni Scrum Master kurs se u prvom terminu održava u aprilu i tada će polaznike kursa sa Scrum Master ulogom upoznati Petri Heiramo. Heiramo je virtuoz kada su treninzi u pitanju, sa desetogodišnjim međunarodnim iskustvom u obukama, na različitim korporativnim nivoima. U potpunosti približava polaznicima Scrum u teoriji i u praksi, vrlo interaktivno i kroz dinamične radionice i simulacije.Šta stiču polaznici kursa?

Svi polaznici kursa dobijaju zvaničan CSM sertifikat od Scrum Alliance (krovna globalna organizacija za Scrum framework). Pored toga, svi polaznici će naučiti dobre prakse i alate za efektivnu timsku komunikaciju. Počeće da unapređuju razvoj i isporuku proizvoda i znaće svesno da preuzmu inicijativu i pokrenu promene. Nakon kursa svi polaznici će znati da prepoznaju problem i da ga reše, i da na taj način pomognu svom timu. Takođe, prepoznaće prilike za unapređenje kvaliteta usluge i odnosa prema klijentima. Nakon odslušanog kursa polaznici će postati i članovi zajednice Agile Serbia & CEE Region.Trajanje: 2 radna dana, 9-17hSertifikacija: CSM sertifikat, Scrum AllianceSEU poeni: 14 SEU poena, kategorija BSertifikovani Scrum trener: Petri Heiramo

Cene

Early-bird: 790€ + PDV do 11. marta 2019.
Regularna cena: 890€ + PDV