Sertifikacioni Scrum Master kurs

Jezik English

IT i Tehnologija

Uloga Scrum Mastera je da se stara o tome da se procesi u Scrum timu odvijaju nesmetano, pomažući članovima tima i Product Owneru da rade efikasno na dnevnoj bazi. Scrum Master se stara o tome da svi članovi tima razumeju i usvoje Agile principe i vrednosti, da ih podučava i da timu pomogne da postane samo-organizovan.

Kako ćete učiti o Scrumu?
Kroz Scrum teoriju i praksu će vas voditi Petri Heiramo, Agile ekspert i sertifikovani Scrum trener sa više od jedne decenije iskustva u obučavanju Scrum timova na različitim korporativnim nivoima širom sveta. Njegov stil je interaktivan, tako da će vas o Scrum-u učiti kroz dinamične radionice, igre i simulacije. Na kraju kursa ćete razumeti Scrum, Agile i agilnu kulturu, usvojiti nove principe i ideje za rad i primenu u praksi. Razumećete Scrum procese, ulogu Scrum Mastera i bićete potpuno spremni da principe i tehnike o kojima ste učili primenite potpuno u svom okruženju.

Šta stiču polaznici kursa?
Svi polaznici kursa dobijaju zvaničan CSM sertifikat od Scrum Alliance, krovne organizacije za Scrum framework. Pored toga, svi polaznici će naučiti dobre prakse i alate za efektivnu timsku komunikaciju. Takođe, prepoznaće prilike za unapređenje kvaliteta usluge i odnosa prema klijentima. Nakon odslušanog kursa polaznici će postati i članovi zajednice Agile Serbia & CEE Region.

Kome je kurs namenjen?
Sertifikacioni Scrum Master kurs je namenjen svima koji trenutno rade, sarađuju sa Scrum timom ili planiraju da implementiraju Scrum u svoju organizaciju. Odlična prilika za sve Scrum Mastere da unaprede svoje veštine, trenere Scrum timova da steknu nove ideje ili članove timova koji su uključeni u Scrum implementaciju u okviru neke organizacije kako bi poboljšali svoje znanje.

Sertifikacija: CSM sertifikat, Scrum Alliance
SEU poeni: 14 SEU poena, kategorija B
Sertifikovani Scrum trener: Petri Heiramo
Prijave na mejl: scrum@puzzlesoftware.rs

Cene karata

Early-bird cena: 790 EUR + PDV do 22. oktobra;
Regularna cena: 890 EUR + PDV