Sertifikacioni Scrum Master - Extended kurs (trodnevni, novembar 2018)

Jezik Engleski

IT i Tehnologija

Scrum je jedan od najšire zastupljenih i najjednostavnijih Agile framework-a u svetu. U početku Scrum je korišćen u razvoju softvera, dok danas veliki broj kompanija koristi Scrum i na kompleksnim projektima u raznim privrednim granama. Kao i svi Agile okviri kreiran je da u projektno planiranje, razvoj i implementaciju unese transparentnost i jasnoću. Postoje tri osnovne uloge u Scrum-u i to su Scrum Master, Product Owner i članovi razvojnog tima.

Uloga Scrum Mastera u timu je da osigura da se procesi izvode u skladu sa Scrum principima i pravilima. Scrum Master pomaže razvojnom timu i uklanja prepreke koje su na putu ka njihovom uspehu, vodi sastanke i podržava praktikovanje Scrum-a.

Sertifikacioni Scrum Master kurs obično traje dva dana, međutim u Agile Month-u Novembar 2018 biće organizovan po drugi put i trodnevni Scrum Master kurs – extended. Na Sertifikacionom Scrum Master kursu – extended biće pokriveno više tema. Tokom kursa, učesnici će imati priliku da utiču na pojedine delove sadržaja. Takođe će dobiti više prostora za samorefleksiju. “Kako ja mogu ovo da primenim i kako se to odnosi na mene?” “Šta bih u budućnosti mogao da uradim drugačije?” Biće i mnogo više radionica i praktičnih vežbi i primera.

Ciljna grupa: Scrum Masteri bez sertifikata, članovi razvojnog tima, menadžeri koji žele da unaprede razvojni proces i da kreiraju prijatno i motivišuće radno okruženje, kao i svako ko ima malo ili nimalo iskustva sa Scrum-om i želi da unapredi svoja znanja.

Svi polaznici kursa dobijaju zvaničan CSM sertifikat od Scrum Alliance (krovna globalna organizacija za Scrum framework). Pored toga, svi polaznici će naučiti dobre prakse i alate za efektivnu timsku komunikaciju. Počeće da unapređuju razvoj i isporuku proizvoda i znaće svesno da preuzmu inicijativu i pokrenu promene. Nakon kursa svi polaznici će znati da prepoznaju problem i da ga reše, i da na taj način pomognu svom timu. Takođe, prepoznaće prilike za unapređenje u kvalitetu usluge i odnosa prema klijentima. Nakon odslušanog kursa polaznici će poslati i član zajednice Agile Serbia & CEE Region.

Sertifikacija: CSM sertifikat, Scrum Alliance
SEU poeni: do 21 SEU poena, kategorija B
Sertifikovani Scrum trener: Petri Heiramo

Cene karata

Early Bird cena (do 31. oktobra): 990,00 EUR (+20% PDV)
Regularna cena: 1090,00 EUR (+20% PDV)