Seminar o zaštiti podataka o ličnosti

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Nakon 25. maja 2018. godine poslovanje u okviru koga se obrađuju podaci o ličnosti će biti daleko strože regulisano. Svaka organizacija koja na bilo koji način obrađuje podatke građana EU moraće da se pridržava novih pravila o zaštiti podataka o ličnosti, čak i ako joj je sedište izvan teritorije EU.

U Srbiji zaštita podataka o ličnosti je uređena Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Ovim zakonom reguliše se u potpunosti postupak u vezi sa podacima, od njihovog prikupljanja do uspešne zaštite. Organ nadležan za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja. Osnovni element paketa reforme zaštite podataka je opšti propis o zaštiti podataka. Ova uredba ažurira i modernizuje principe Direktive o zaštiti podataka iz 1995 godine. Ona utvrđuje prava pojedinaca i utvrđuje obaveze te obrade i odgovorne za obradu podataka. Takođe, utvrđuje metode za obezbeđivanje usklađenosti kao i obim sankcija za one koji krše pravila. Na seminaru ćete steći potrebna znanja o neophodnim aktivnostima i oblikovanju potrebne dokumentacije sa kojom se dokazuje da ste primenili Uredbu . Ovo je prilika da razjasnite koji su Vaši dalji koraci i kako da izbegnete predviđene kazne. Sevoi Grupa, uvek ide u korak sa novim zakonskim rešenjima i lideri smo u regionu u izradi i implementaciji propisa koji se donose u postupku harmonizacije i pridruživanja EU.

Cene

Cena kotizacije 10.080, 00 RSD

Dokumenti