SCRUM

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

Polaznici: rukovodioci projekata, članovima projektnih timova
Trajanje: 3 dana (24 sata)

Sadržaj kursa:
- Definicija Scrum metoda
- Primena Scrum metoda
- Scrum teorijske osnove
- Scrum sistem vrednosti
- Scrum timovi
- Product Owner
- Tim za razvoj
. Veličina tima
- Scrum Master
- Scrum Master i podrška timu za razvoj
- Scrum Master i podrška organizaciji
- Scrum događaji
- Sprint
- Prekid Sprint ciklusa
- Sprint planiranje
- Sprint cilj
- Dnevni Scrum
- Sprint revizija i pregled rezultata
- Sprint retrospektiva
- Scrum rezultati
- Backlog proizvoda
- Praćenje progresa
- Sprint Backlog
- Definicija statusa „Završeno"

Cene karata

Cena kotizacije 64.800,00 RSD

Izvor: cpm.rs