Savremeno upravljanje projektima - osnovni kurs (18 sati)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci



Trajanje: 3 dana (18 sati)



SADRŽAJ KURSA:



1. OSNOVE UPRAVLjANjA PROJEKTIMA

- Definicija projekta

- Ključne uloge u timu

- Osnove uspešnih projekata

- Rangiranje projekata po prioritetu



2. PROCESI UPRAVLjANjA PROJEKTIMA

- PMBOK® Guide i PMI standardi

- Procesne grupe savremenog upravljanja projektima

- Procesi iniciranja, planiranja, izvršenja, kontrole i završetka

- Oblasti znanja savremenog upravljanja projektima



3. PLANIRANjE PROJEKTA

- Definisanje vizije

- Postavljanje ciljeva

- Procena ograničenja

- Liste aktivnosti

- Dodela resursa

- Redosled aktivnosti

- Verifikacija plana



4. REALIZACIJA PROJEKTNOG PLANA

- Dobar početak projekta

- Efikasno rukovođenje

- Razvoj timskog rada

- Projektna komunikacije



5. KONTROLA REALIZACIJE PROJEKTA

- Održavanje sastanka o napretku

- Suočavanje sa promenama

- Povećanje učinka tima



6. KLjUČNI FAKTORI USPEHA PRI UPRAVLjANjU PROJEKTIMA

- Multiprojektno upravljanje

- Upravljanje dokumentacijom

- Informacioni sistem za upravljanje projektima

- Sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja projektima i informacioni sistem preduzeća

- Primena najbolje prakse u oblasti savremenog upravljanju projektima



Vreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.



*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene

Cena obuke je 43.920,00 RSD

Izvor: cpm.rs