Savremeno upravljanje projektima - osnovni kurs

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci
Trajanje: 3 dana (18 PDU)

Sadržaj kursa:

1. Osnove upravljanja projektima
- Definicija projekta
- Ključne uloge u timu
- Osnove uspešnih projekata
- Rangiranje projekata po prioritetu

2. Procesi upravljanja projektima
- PMBOK® Guide I PMI standardi
- Procesne grupe savremenog upravljanja projektima
- Procesi iniciranja, planiranja, izvršenja, kontrole i završetka
- Oblasti znanja savremenog upravljanja projektima

3. Planiranje projekta
- Definisanje vizije
- Postavljanje ciljeva
- Procena ograničenja
- Liste aktivnosti
- Dodela resursa
- Redosled aktivnosti
- Verifikacija plana

4. Realizacija projektnog plana
- Dobar početak projekta
- Efikasno rukovođenje
- Razvoj timskog rada
- Projektna komunikacije

5. Kontrola realizacije projekata
- Održavanje sastanka o napretku
- Suočavanje sa promenama
- Povećanje učinka tima

6. Ključni faktori uspeha pri upravljanju projektima
- Multiprojektno upravljanje
- Upravljanje dokumentacijom
- Informacioni sistem za upravljanje projektima
- Sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja projektima i informacioni sistem preduzeća
- Primena najbolje prakse u oblasti savremenog upravljanju projektima

Cene karata

Cena obuke je 43.200,00 RSDV