Savremeno upravljanje projektima - napredne tehnike (35 sati)

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timovaTrajanje: 5 dana (35 PDU poena)Sadršaj kursa:1. Savremeno upravljanje projektima

- Upoznavanje sa ciljem kursa i polaznika međusobno

- Šta je suština koncepta upravljanja projektima?

- Šta je životni ciklus projekta?

- Šta sve obuhvata koncept upravljanja projektima?2. Procesi savremenog upravljanja projektima

- PMBOK Guide i PMI standardi

- Procesne grupe savremenog upravljanja projektima

- Procesi iniciranja, planiranja, izvršenja, kontrole i završetka

- Oblasti znanja savremenog upravljanja projektima3. Upravljanje obimom

- Upravljački trougao

- Planiranje upravljanja obimom

- Definisanje obima

- Razvoj WBS-a

- Verifikacija i kontrola obima4. Upravljanje integracijom

- Projektna povelja

- Razvoj projektnog plana

- Upravljanje i vođenje realizacije projekta

- Nadgledanje i kontrola projektnog rada

- Celovita kontrola izmena

- Završetak projekta ili faze5. Upravljanje vremenom

Definisanje aktivnosti

- Utvrđivanje vremenskog redosleda

- Procena potrebnih resursa

- Procena trajanja aktivnosti

- Uspostavljanje vremenskog rasporeda

- Metode mrežnog planiranja

- Kontrola vremena6. Upravljanje troškovima

- Plan upravljanja troškovima

- Procena troškova

- Raspoređivanje troškova (budžetiranje)

- Proračun ukupnih troškova

- Kontrola troškova

- Metoda ostvarene vrednosti7. Upravljanje kvalitetom

- Šta je kvalitet

- Uzoci i posledice lošeg kvaliteta na projektu

- Planiranje kvaliteta na projektu

- Obezbeđivanje kvaliteta

- Kontrola kvaliteta

- Alati i tehnike za kontrolu kvaliteta8. Upravljanje ljudskim resursima

- Planiranje ljudskih resursa

- Formiranje tima

- Razvoj projektnog tima

- Motivacija projektnog tima

- Upravljanje projektnim timom9. Upravljanje komunikacijom na projektu

- Osnovni elementi i procesi komunikacije

- Planiranje komunikacije

- Distribucija informacija

- Statusni izveštaji

- Veštine pregovaranja

- Upravljanje konfliktom

- Liderstvo i upravljanje projektima10. Upravljanje rizikom

- Planiranje upravljanja rizikom

- Identifikacija rizika na projektu

- Kvalitativna analiza rizika

- Kvantitativna analiza rizika

- Planiranje reakcije na rizik

- Praćenje i kontrola rizika11. Upravljanje nabavkom

- Planiranje nabavke

- Tipovi ugovora i rizici

- Planiranje ugovaranja

- Sprovođenje procedure nabavke

- Izbor optimalne ponude

- Administriranje ugovora

- Zatvaranje ugovora12. Upravljanje očekivanjima ključnih učesnika

- Identifikovanje ključnih učesnika

- Analiza očekivanja ključnih učesnika

- Analiza uticaja ključnih učesnika

- Razvijanje odgovarajućih upravljačkih strategija za njihovo efikasno uključivanje u projektno odlučivanje i realizacijuVreme provedeno na CPM obukama, možete koristiti u procesu prijavljivanja za sticanje PMI sertifikata. Svim sertifikovanim PMI PMP profesionalcima CPM obuke donose PDU poene.*Članovima PMI Srbija ogranka odobravamo popust od 5%.

Cene

Cena obuke je 72.000,00 RSD