Savremeno upravljanje projektima - napredne tehnike

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova
Trajanje: 5 dana (35 PDU poena)

Sadržaj kursa:
1. Savremeno upravljanje projektima
- Upoznavanje sa ciljem kursa i polaznika međusobno
- Šta je suština koncepta upravljanja projektima i šta je životni ciklus projekta?
- Šta sve obuhvata koncept upravljanja projektima?

2. Procesi savremenog upravljanja projektima
- PMBOK Guide i PMI standardi, procesne grupe savremenog upravljanja projektima
- Procesi iniciranja, planiranja, izvršenja, kontrole i završetka
- Oblasti znanja savremenog upravljanja projektima

3. Upravljanje obimom
- Upravljački trougao i planiranje upravljanja obimom
- Definisanje obima i razvoj WBS-a
- Verifikacija i kontrola obima

4. Upravljanje integracijom
- Projektna povelja i razvoj projektnog plana
- Upravljanje i vođenje realizacije projekta, nadgledanje i kontrola projektnog rada
- Celovita kontrola izmena, završetak projekta ili faze

5. Upravljanje vremenom
- Definisanje aktivnosti i utvrđivanje vremenskog redosleda
- Procena potrebnih resursa i procena trajanja aktivnosti
- Uspostavljanje vremenskog rasporedai metode mrežnog planiranja
- Kontrola vremena

6. Upravljanje troškovima
- Plan upravljanja troškovima, procena troškova i raspoređivanje troškova (budžetiranje)
- Proračun ukupnih troškova, kontrola troškova i metoda ostvarene vrednosti

7. Upravljanje kvalitetom
- Šta je kvalitet i uzroci i posledice lošeg kvaliteta na projektu
- Planiranje kvaliteta na projektu, obezbeđivanje i kontrola kvaliteta
- Alati i tehnike za kontrolu kvaliteta

8. Upravljanje ljudskim resursima
- Planiranje ljudskih resursa i formiranje tima
- Razvoj, motivacija i upravljanje projektnim timom

9. Upravljanje komunikacijom na projektu
- Osnovni elementi, procesi i planiranje komunikacije
- Distribucija informacija i statusni izveštaji
- Veštine pregovaranja i upravljanje konfliktom
- Liderstvo i upravljanje projektima

10. Upravljanje rizikom
- Planiranje upravljanja rizikom i identifikacija rizika na projektu
- Kvalitativna i kvantitativna analiza rizika
- Planiranje reakcije na rizik i praćenje kontrole rizika

11. Upravljanje nabavkom
- Planiranje nabavke i tipovi ugovora i rizici
- Planiranje ugovaranja i sprovođenje procedure nabavke
- Izbor optimalne ponude, administriranje i zatvaranje ugovora

12. Upravljanje očekivanjima ključnih učesnika
- Identifikovanje i analiza ključnih učesnika
- Analiza uticaja ključnih učesnika
- Razvijanje odgovarajućih upravljačkih strategija za njihovo efikasno uključivanje u projektno odlučivanje i realizaciju

13. Promene u preduzeću uslovljene projektima
- Zablude o upravljanju projektima u preduzeću i formiranje odgovarajućeg okruženja za uspeh projekata
- Potreba za uvođenjem koncepta upravljanja projektima
- Od matrične ka projektno orijentisanoj organizaciji
- Model promene unutrašnje organizacije preduzeća

14. Povezivanje projekata sa strategijom preduzeća
- Uloga strateškog filtera u selekciji projekata i upravljanje projektima nezavisno od startegije preduzeća
- Ostvarivanje veze između projekata i strategije preduzeća i parametri za određivanje nivoa zrelosti preduzeća

15. Ključni faktori uspeha pri upravljanju projektima
- Multiprojektno upravljanje i upravljanje dokumentacijom
- Informacioni sistem za upravljanje projektima
- Sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja projektima i informacioni sistem preduzeća
- Primena najbolje prakse u oblasti savremenog upravljanju projektima

Cene karata

Cena obuke je 72.000,00 RSD

Izvor: cpm.rs