Savremeno upravljanje projektima - napredne tehnike

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova
Trajanje: 5 dana (35 PDU poena)

SADRŽAJ KURSA:
1. SAVREMENO UPRAVLjANjE PROJEKTIMA
- Upoznavanje sa ciljem kursa i polaznika međusobno
- Šta je suština koncepta upravljanja projektima i šta je životni ciklus projekta?
- Šta sve obuhvata koncept upravljanja projektima?
2. PROCESI SAVREMENOG UPRAVLjANjA PROJEKTIMA
- PMBOK Guide i PMI standardi, procesne grupe savremenog upravljanja projektima
- Procesi iniciranja, planiranja, izvršenja, kontrole i završetka
- Oblasti znanja savremenog upravljanja projektima
3. UPRAVLjANjE OBIMOM
- Upravljački trougao i planiranje upravljanja obimom
- Definisanje obima i razvoj WBS-a
- Verifikacija i kontrola obima
4. UPRAVLjANjE INTEGRACIJOM
- Projektna povelja i razvoj projektnog plana
- Upravljanje i vođenje realizacije projekta, nadgledanje i kontrola projektnog rada
- Celovita kontrola izmena, završetak projekta ili faze
5. UPRAVLjANjE VREMENOM
- Definisanje aktivnosti i utvrđivanje vremenskog redosleda
- Procena potrebnih resursa i procena trajanja aktivnosti
- Uspostavljanje vremenskog rasporedai metode mrežnog planiranja
- Kontrola vremena
6. UPRAVLjANjE TROŠKOVIMA
- Plan upravljanja troškovima, procena troškova i raspoređivanje troškova (budžetiranje)
- Proračun ukupnih troškova, kontrola troškova i metoda ostvarene vrednosti
7. UPRAVLjANjE KVALITETOM
- Šta je kvalitet i uzroci i posledice lošeg kvaliteta na projektu
- Planiranje kvaliteta na projektu, obezbeđivanje i kontrola kvaliteta
- Alati i tehnike za kontrolu kvaliteta
8. UPRAVLjANjE LjUDSKIM RESURSIMA
- Planiranje ljudskih resursa i formiranje tima
- Razvoj, motivacija i upravljanje projektnim timom
9. UPRAVLjANjE KOMUNIKACIJOM NA PROJEKTU
- Osnovni elementi, procesi i planiranje komunikacije
- Distribucija informacija i statusni izveštaji
- Veštine pregovaranja i upravljanje konfliktom
- Liderstvo i upravljanje projektima
10. UPRAVLjANjE RIZIKOM
- Planiranje upravljanja rizikom i identifikacija rizika na projektu
- Kvalitativna i kvantitativna analiza rizika
- Planiranje reakcije na rizik i praćenje kontrole rizika
11. UPRAVLjANjE NABAVKOM
- Planiranje nabavke i tipovi ugovora i rizici
- Planiranje ugovaranja i sprovođenje procedure nabavke
- Izbor optimalne ponude, administriranje i zatvaranje ugovora
12. UPRAVLjANjE OČEKIVANjIMA KLjUČNIH UČESNIKA
- Identifikovanje i analiza ključnih učesnika
- Analiza uticaja ključnih učesnika
- Razvijanje odgovarajućih upravljačkih strategija za njihovo efikasno uključivanje u projektno odlučivanje i realizaciju
13. PROMENE U PREDUZEĆU USLOVLjENE PROJEKTIMA
- Zablude o upravljanju projektima u preduzeću i formiranje odgovarajućeg okruženja za uspeh projekata
- Potreba za uvođenjem koncepta upravljanja projektima
- Od matrične ka projektno orijentisanoj organizaciji
- Model promene unutrašnje organizacije preduzeća
14. POVEZIVANjE PROJEKATA SA STRATEGIJOM PREDUZEĆA
- Uloga strateškog filtera u selekciji projekata i upravljanje projektima nezavisno od startegije preduzeća
- Ostvarivanje veze između projekata i strategije preduzeća i parametri za određivanje nivoa zrelosti preduzeća
15. KLjUČNI FAKTORI USPEHA PRI UPRAVLjANjU PROJEKTIMA
- Multiprojektno upravljanje i upravljanje dokumentacijom
- Informacioni sistem za upravljanje projektima
- Sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja projektima i informacioni sistem preduzeća
- Primena najbolje prakse u oblasti savremenog upravljanju projektima

Cene karata

Cena obuke je 73.200,00 RSD