Savremeno upravljanje projektima - napredne tehnike

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova
Trajanje: 5 dana (35 PDU poena)

Sadržaj kursa:
1. Savremeno upravljanje projektima
- Upoznavanje sa ciljem kursa i polaznika međusobno
- Šta je suština koncepta upravljanja projektima?
- Šta je životni ciklus projekta?
- Šta sve obuhvata koncept upravljanja projektima?

2. Procesi savremenog upravljanja projektima
- PMBOK Guide i PMI standardi
- Procesne grupe savremenog upravljanja projektima
- Procesi iniciranja, planiranja, izvršenja, kontrole i završetka
- Oblasti znanja savremenog upravljanja projektima

3. Upravljanje obimom
- Upravljački trougao
- Planiranje upravljanja obimom
- Definisanje obima
- Razvoj WBS-a
- Verifikacija i kontrola obima

4. Upravljanje integracijom
- Projektna povelja
- Razvoj projektnog plana
- Upravljanje i vođenje realizacije projekta
- Nadgledanje i kontrola projektnog rada
- Celovita kontrola izmena
- Završetak projekta ili faze

5. Upravljanje vremenom
- Definisanje aktivnosti
- Utvrđivanje vremenskog redosleda
- Procena potrebnih resursa
- Procena trajanja aktivnosti
- Uspostavljanje vremenskog rasporeda
- Metode mrežnog planiranja
- Kontrola vremena

6. Upravljanje troškovima
- Plan upravljanja troškovima
- Procena troškova
- Raspoređivanje troškova (budžetiranje)
- Proračun ukupnih troškova
- Kontrola troškova
- Metoda ostvarene vrednosti

7. Upravljanje kvalitetom
- Šta je kvalitet
- Uzoci i posledice lošeg kvaliteta na projektu
- Planiranje kvaliteta na projektu
- Obezbeđivanje kvaliteta
- Kontrola kvaliteta
- Alati i tehnike za kontrolu kvaliteta

8. Upravljanje ljudskim resursima
- Planiranje ljudskih resursa
- Formiranje tima
- Razvoj projektnog tima
- Motivacija projektnog tima
- Upravljanje projektnim timom

9. Upravljanje komunikacijom na projektu
- Osnovni elementi i procesi komunikacije
- Planiranje komunikacije
- Distribucija informacija
- Statusni izveštaji
- Veštine pregovaranja
- Upravljanje konfliktom
- Liderstvo i upravljanje projektima

10. Upravljanje rizikom
- Planiranje upravljanja rizikom
- Identifikacija rizika na projektu
- Kvalitativna analiza rizika
- Kvantitativna analiza rizika
- Planiranje reakcije na rizik
- Praćenje i kontrola rizika

11. Upravljanje nabavkom
- Planiranje nabavke
- Tipovi ugovora i rizici
- Planiranje ugovaranja
- Sprovođenje procedure nabavke
- Izbor optimalne ponude
- Administriranje ugovora
- Zatvaranje ugovora

12. Upravljanje očekivanjima ključnih učesnika
- Identifikovanje ključnih učesnika
- Analiza očekivanja ključnih učesnika
- Analiza uticaja ključnih učesnika
- Razvijanje odgovarajućih upravljačkih strategija za njihovo efikasno uključivanje u projektno odlučivanje i realizaciju

13. Promene u preduzeću uslovljene projektima
- Zablude o upravljanju projektima u preduzeću
- Formiranje odgovarajućeg okruženja za uspeh projekata
- Potreba za uvođenjem koncepta upravljanja projektima
- Od matrične ka projektno orijentisanoj organizaciji
- Model promene unutrašnje organizacije preduzeća

14. Povezivanje projekata sa strategijom preduzeća
- Uloga strateškog filtera u selekciji projekata
- Upravljanje projektima nezavisno od strategije preduzeća
- Ostvarivanje veze između projekata i strategije preduzeća
- Parametri za određivanje nivoa zrelosti preduzeća

15. Ključni faktori uspeha pri upravljanju projektima
- Multiprojektno upravljanje
- Upravljanje dokumentacijom
- Informacioni sistem za upravljanje projektima
- Sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja projektima i informacioni sistem preduzeća
- Primena najbolje prakse u oblasti savremenog upravljanju projektima

Cene karata

Cena obuke je 72.000,00

Izvor: cpm.rs