Samostalno istraživanje tržišta

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Ako ste marketing menadžer ili preduzetnik sigurno ste se našli u situaciji da sami organizujete istraživanje tržišta.

Tim Agencije Partner Research Solutions podeliće sa vama veštine koje će vaša istraživanja učiniti efikasnim i pouzdanim, bez velikih napora i troškova.Istraživački problem se najčešće svodi na tri osnovna pitanja:

1. Kako se definiše ciljna grupa?

2. Da li je nova poslovna ideja potrošačima prihvatljiva?

3. Da li je nova poslovna ideja isplativa?Odgovor na prvo pitanje dobija se u dve faze:

Osnovni profil se postavlja analizom predmeta istraživanja, a definitivni profil se potvrđuje izvođenjem istraživačkih tehnika.

Odgovor na drugo pitanje dobija se na fokus grupama.

Odgovor na treće pitanje dobija se anketiranjem potrošača.

Cene

Cena kotizacije 14.400 RSD