Samostalno istraživanje tržišta

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Ako ste marketing menadžer ili preduzetnik sigurno ste se našli u situaciji da sami organizujete istraživanje tržišta.
Tim Agencije Partner Research Solutions podeliće sa vama veštine koje će vaša istraživanja učiniti efikasnim i pouzdanim, bez velikih napora i troškova.

Istraživački problem se najčešće svodi na tri osnovna pitanja:
1. Kako se definiše ciljna grupa?
2. Da li je nova poslovna ideja potrošačima prihvatljiva?
3. Da li je nova poslovna ideja isplativa?

Odgovor na prvo pitanje dobija se u dve faze:
Osnovni profil se postavlja analizom predmeta istraživanja, a definitivni profil se potvrđuje izvođenjem istraživačkih tehnika.
Odgovor na drugo pitanje dobija se na fokus grupama.
Odgovor na treće pitanje dobija se anketiranjem potrošača.

Cene karata

Cena kotizacije 14.400 RSD