Samopouzdana komunikacija

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Samopouzdana osoba veruje u sebe, zna šta želi i zna da se, uprkos teškoćama, može snaći u raznim situacijama i ostvariti svoje ciljeve.

Uspešni ljudi ne čekaju da steknu dovoljno samopouzdanja da bi ostvarili svoje ciljeve. Oni započinju nove projekte, uprkos nesigurnosti i nedovoljnom samopouzdanju. Oni znaju da se sa njim ne rađamo. Ono se stiče i razvija. Zdrav nivo samopouzdanja može, ne samo da pokrene karijeru, već predstavlja i motivaciju za druge članove tima. Samopouzdanje je svakako jedna od ključnih odlika lidera, a osobe koje su sigurne u svoje mogućnosti predstavljaju i bolje lice kompanije za koju rade.

Trening je namenjen svima koji žele da:
- razviju veće samopouzdanje u poslu,
- ostave bolji utisak na druge,
- lakše donose odluke,
- upravljaju svojim životom,
- ostvare zdrave interpersonalne odnose i
- realizuju svoje potencijale i ciljeve.

Metod rada je interaktivan. Uključuje prezentacije, diskusije, davanje povratnih informacija, praktične vežbe, igranje uloga.

Ciljna grupa:
- Menadžeri ljudskih resursa
- Tim lideri
- Menadžeri svih nivoa u organizacijama javnog i privatnog sektora
- Rukovodioci i zaposleni u sektoru za komunikaciju
- Svi zaposleni koji žele da razviju veće samopouzdanje u poslu, ostave bolji utisak na druge, lakše donose odluke, upravljaju svojim životom, ostvare zdrave interpersonalne odnose i realizuju svoje potencijale i ciljeve.

Cilj treninga:
- Upoznavanje sebe
- Savladavanje teškoća u komunikaciji
- Sticanje većeg samopouzdanja
- Rad na nezdravim osećanjima (anksioznost, strah, bes, osećanje krivice)
- Ostvarivanje zdravih interpersonalnih odnosa
- Povećanje radne efikasnosti

Teme:
- Samopouzdanje i samopoštovanje
- Verbalna i neverbalna komunikacija (šta čini dobar javni nastup?)
- Veštine vladanja sobom (agresivna, asertivna, pasivna komunikacija)
- Zdrav odnos prema greškama, učenje iz njih i kreiranje novih rešenja
- Otklanjanje blokada efikasnosti (strah od javnog nastupa, strah od neuspeha, strah od donošenja pogrešne odluke…)
- Upravljanje vremenom, sastavljanje liste prioriteta, prevazilaženje prokrastinacije (odlaganja) u cilju povećanja radne efikasnosti
- Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Stekne veću kontrolu nad sopstvenim životom;
- Oseti emocionalnu slobodu;
- Stekne veće samopouzdanje;
- Prepozna i menja iracionalna uverenja;
- Komunicira sa drugima bez nezdravih emocija (bes, strah, osećanje krivice…);
- Uputi i prihvati konstruktivnu kritiku i pozitivno mišljenje;
- Vešto prevenira i/ili reši konfliktne situacije.

Cene karata

Cena obuke iznosi 18.840,00