Samopouzdana komunikacija

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Samopouzdana osoba veruje u sebe, zna šta želi i zna da se, uprkos teškoćama, može snaći u raznim situacijama i ostvariti svoje ciljeve.Uspešni ljudi ne čekaju da steknu dovoljno samopouzdanja da bi ostvarili svoje ciljeve. Oni započinju nove projekte, uprkos nesigurnosti i nedovoljnom samopouzdanju. Oni znaju da se sa njim ne rađamo. Ono se stiče i razvija. Zdrav nivo samopouzdanja može, ne samo da pokrene karijeru, već predstavlja i motivaciju za druge članove tima. Samopouzdanje je svakako jedna od ključnih odlika lidera, a osobe koje su sigurne u svoje mogućnosti predstavljaju i bolje lice kompanije za koju rade.Trening je namenjen svima koji žele da:

- razviju veće samopouzdanje u poslu,

- ostave bolji utisak na druge,

- lakše donose odluke,

- upravljaju svojim životom,

- ostvare zdrave interpersonalne odnose i

- realizuju svoje potencijale i ciljeve.Metod rada je interaktivan. Uključuje prezentacije, diskusije, davanje povratnih informacija, praktične vežbe, igranje uloga.Ciljna grupa:

- Menadžeri ljudskih resursa

- Tim lideri

- Menadžeri svih nivoa u organizacijama javnog i privatnog sektora

- Rukovodioci i zaposleni u sektoru za komunikaciju

- Svi zaposleni koji žele da razviju veće samopouzdanje u poslu, ostave bolji utisak na druge, lakše donose odluke, upravljaju svojim životom, ostvare zdrave interpersonalne odnose i realizuju svoje potencijale i ciljeve.Cilj treninga:

- Upoznavanje sebe

- Savladavanje teškoća u komunikaciji

- Sticanje većeg samopouzdanja

- Rad na nezdravim osećanjima (anksioznost, strah, bes, osećanje krivice)

- Ostvarivanje zdravih interpersonalnih odnosa

- Povećanje radne efikasnostiTeme:

- Samopouzdanje i samopoštovanje

- Verbalna i neverbalna komunikacija (šta čini dobar javni nastup?)

- Veštine vladanja sobom (agresivna, asertivna, pasivna komunikacija)

- Zdrav odnos prema greškama, učenje iz njih i kreiranje novih rešenja

- Otklanjanje blokada efikasnosti (strah od javnog nastupa, strah od neuspeha, strah od donošenja pogrešne odluke…)

- Upravljanje vremenom, sastavljanje liste prioriteta, prevazilaženje prokrastinacije (odlaganja) u cilju povećanja radne efikasnosti

- Po završetku ovog treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Stekne veću kontrolu nad sopstvenim životom;

- Oseti emocionalnu slobodu;

- Stekne veće samopouzdanje;

- Prepozna i menja iracionalna uverenja;

- Komunicira sa drugima bez nezdravih emocija (bes, strah, osećanje krivice…);

- Uputi i prihvati konstruktivnu kritiku i pozitivno mišljenje;

- Vešto prevenira i/ili reši konfliktne situacije.

Cene

Cena obuke iznosi 18.840,00