Samomotivacija kao faktor ličnog uspeha

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Samomotivacija je lični, unutrašnji pokretač osobe.

Bez samomotivacije svaka naša odluka ostaje samo to – odluka koja ne dovodi do realizacije.

Bez samomotivacije nema čvrstih i jasnih ciljeva niti discipline ka ostvarenju istih.

Bez samomotivacije nema ni poslovnih inicijativa niti pozitivnog pogleda na probleme.

Ali šta je sa dobrom samomotivacijom i motivacijom drugih koja dovodi do odluka, ciljeva, korenitih promena, životnog stila i okruženja?Šta dobijate na ovoj radionici?

- Kako da se pokrenem, kako da se motivišem;

- Kako da sačuvam samomotivaciju tokom realizacije dugoročnih ciljeva;

- Šta da uradim da osnažim motive i pokretače koji su u meni;

- Kako da prepoznam prave pokretače u meni;

- Kako da razlikujem pravu od prolazne samomotivacije;

- Kako da motivišem druge – saradnike, decu, partnera…

- Kako da znam da sam ispravno inspirisao/la druge i koji je to feedback koji nedvosmisleno govori u prilog tome;

- Šta je sve moguće učiniti u životu sa zdravom i snažnom samomotivacijom i motivacijom drugih…Odgovore na pitanja:

- Koliko sam stvarno uspešan i da li realno vidim svoj uspeh ili neuspeh?

- Da li sam oslobođen i zadovoljan?

- Mogu li da očekujem više od sebe?

- Da, ukoliko oslobodiš sva negativna uverenja koja zapravo nisu tvoja i pustiš ih da odu.Tada počinje proces:

- prepoznavanja ličnih vrednosti;

- prepoznavanja osećanja i tumačenje njihovih značenja;

- proces izlaženja iz zone komfora;

- izgrađivanje poverenja u sebe i ispravnog stava u odnosu na druge;

- zadovoljsvo i kako do njega…

Cene

Cena kursa iznosi 2000,00 RSD
Radionica će se održati online