Samomotivacija kao faktor ličnog uspeha

Jezik Srpski

Obrazovanje i Edukacija

Samomotivacija je lični, unutrašnji pokretač osobe.
Bez samomotivacije svaka naša odluka ostaje samo to – odluka koja ne dovodi do realizacije.
Bez samomotivacije nema čvrstih i jasnih ciljeva niti discipline ka ostvarenju istih.
Bez samomotivacije nema ni poslovnih inicijativa niti pozitivnog pogleda na probleme.
Ali šta je sa dobrom samomotivacijom i motivacijom drugih koja dovodi do odluka, ciljeva, korenitih promena, životnog stila i okruženja?

Šta dobijate na ovoj radionici?
- Kako da se pokrenem, kako da se motivišem;
- Kako da sačuvam samomotivaciju tokom realizacije dugoročnih ciljeva;
- Šta da uradim da osnažim motive i pokretače koji su u meni;
- Kako da prepoznam prave pokretače u meni;
- Kako da razlikujem pravu od prolazne samomotivacije;
- Kako da motivišem druge – saradnike, decu, partnera…
- Kako da znam da sam ispravno inspirisao/la druge i koji je to feedback koji nedvosmisleno govori u prilog tome;
- Šta je sve moguće učiniti u životu sa zdravom i snažnom samomotivacijom i motivacijom drugih…

Odgovore na pitanja:
- Koliko sam stvarno uspešan i da li realno vidim svoj uspeh ili neuspeh?
- Da li sam oslobođen i zadovoljan?
- Mogu li da očekujem više od sebe?
- Da, ukoliko oslobodiš sva negativna uverenja koja zapravo nisu tvoja i pustiš ih da odu.

Tada počinje proces:
- prepoznavanja ličnih vrednosti;
- prepoznavanja osećanja i tumačenje njihovih značenja;
- proces izlaženja iz zone komfora;
- izgrađivanje poverenja u sebe i ispravnog stava u odnosu na druge;
- zadovoljsvo i kako do njega…

Cene karata

Cena kursa iznosi 2000,00 RSD
Radionica će se održati online