Sajam socijalnih usluga

Jezik: Serbian

Hobi i Posebna interesovanja
Sajam socijalnih usluga je projekat koji realizuje CEIB uz kordinaciju sa Centarom za socijalni rad grada Beograda, i prijavljenom kod Komore socijalne zastite i sa svojim partnerima. Na Sajmu će učestvovati pružaoci usluga socijalne zaštite iz cele Republike i regiona, koji će predstaviti dosadašnje rezultate, primere dobre prakse, kao i planirane aktivnosti za unapređenje oblasti.Cilj sajma je da se javnosti i predstavnicima institucija predstave usluge koje se pružaju korisnicima u sistemu socijalne zaštite.Posetioci će moći, kroz materijal koji se može dobiti na Sajmu, da se upoznaju sa sistemom socijalne zaštite i pružaocima usluga.Ovo je, takođe, dobra prilika da se razmene iskustva i primeri dobre prakse u oblasti socijalnih usluga kao i da se potencijalni korisnici i njihovi roditelji upoznaju sa mogućnostima i vrstama usluga pojedinih ustanova.

Cene

PLENARNI DEO SAJMA
- Kotizacija 4.500,00 RSD (+PDV)
- Za dve ili više učesnika 3.000,00 RSD (+PDV)
PROMOTIVNI DEO SAJMA
- Izložbeni prostor 18.000,00 RSD (+PDV) - uključuje i prisustvo 3 učesnika na plenarnom delu