Reprogramiranje ličnih uverenja

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Zdravo lično vrednovanje je osnova samopouzdanja i obrnuto.Veštine koje će se naučiti na Radionici:

- Pouzdati se u sebe;

- Kako podstaknuti lične potencijale;

- Kako kvalitetno voleti sebe;

- Stvoriti sopstvenu viziju i cilj;

- Probuditi spremnost preuzimanja akcije;

- Biti srećan i živeti u skladu sa promenama;

- Izvoditi zaključke iz loših iskustava.

- Naučiti kako da rad na sebi postane svakodnevni proces koji se odvija i kada ga nismo svesni.REPROGRAMIRANJE LIČNIH UVERENJA – je deo programa koji između ostalog uči o tehnikama prevazilaženja negativnih uverenja koja nam u većini slučajeva služe kao kamen spoticanja u životnim okolnostima, aktivnostima koje treba da realizujemo. Zato ćemo ovim programom naučiti kako da cenimo, vrednujemo sebe, radimo uvek u skladu sa našim potencijalima i mogućnostima a pri tome da ostvarimo ono što želimo imati, dobiti, kao i da naučimo kako da izgradimo način kako da sagledavamo i doživljavamo sebe, jer onako kako mi sebe vidimo, cenimo upravo i jedino tako nas drugi vide i vrednuju po onome koliko i kakvo je naše mišljenje o nama samima.NAPOMENA:

Datum kao i vreme početka kursa nije fiksno određen, prilagođen je svakom polazniku.