Redovna i prinudna naplata poreza

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Na vreme identifikujte poreske rizike i sprečite dodatne finansijske gubitke!

Poreska uprava Srbije, po opomenama i rešenjima o prinudnoj naplati, naplatila je u prošloj godini 45,5 milijardi dinara po osnovu redovne i prinudne naplate poreskog duga kod svih poreskih dužnika. Ovo je najosetljivija oblast za svakog poreskog dužnika i često se javljaju problemi i nedoumice u praksi, oko visine samog poreskog duga, postupanja inspektora, sredstvima obezbeđenja i mnoga druga. Sve dileme koje imate možete razrešiti na našem seminaru, a odgovore i savete ćete dobiti od strane poreskog stručnjaka iz Ministarstva finansija.
Pitanja koja ćemo obraditi na seminaru grupisaćemo u 2 celine:

Opšte o naplati i redovna naplata poreza:
- kada poreska obaveza dospeva na naplatu i koje su privremene mere obezbeđenja?
- kakav je redosled namirenja i koji se dan uzima kao dan plaćanja poreza?
- kako se vrše kompenzacija i konverzija u postupcima redovne naplate poreza?
- koji je iznos kamata u slučaju odlaganja poreske obaveze?
- Prinudna naplata poreza:
- kada stiže opomena u slučaju prinudne naplate poreza i kako se dostavlja?
- kojom se radnjom vrši početak postupka prinudne naplate i kakve su pravne posledice?
- kada se vrši prekid, a kada obustava toka postupka?
- koja je visina troškova i kakav je način postupanja od strane inspektora?
- Kada se daje zaloga i kako se vrši unovčavanje kao sredstvo prinudne naplate?
- kada se vrši prinudna naplata na pokretnim stvarima, a kada na nepokretnostima?
- koje su sekundarne poreske obaveze?

Ovaj seminar vam omogućava:
- Pojašnjenja u vezi sa postupkom prinudne i redovne naplate
- Razjašnjenja nedoumica u vezi sa Vašim obavezama kao poreskih dužnika
- Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanja

KOME JE SEMINAR NAMENJEN?
Šefovima i zaposlenima u finansijskoj, računovodstvenoj, pravnoj i obračunskoj službi, direktorima, vlasnicima preduzeća, preduzetnicima, menadžerima i svim ostalim zainteresovanim licima.

PREDAVAČ: Marijan Blešić

Rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija Republike Srbije – Sektor za fiskalni sistem

Cene karata

Cena kotizacije 15.600, 00 RSD + PDV