Radionica za upravljanje projektima

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Ova obuka je namenjena praktičnoj edukaciji svih koji kreću u realizaciju značajnih projekata u organizaciji, a žele da od početka primene najbolju svetsku praksu upravljanja obimom, vremenom, resursima i troškovima.

Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci

Trajanje: 2 dana (14 sati)Sadržaj kursa:

- Iniciranje strateških projekata

- Kako motivisati učesnike projekta

- Kako proceniti vreme i potrebne resurse

- Kako unaprediti planiranje upravljanjem rizicima

- Kako pripremiti tim za uspeh

Cene

Cena kursa je 43.200,00

Izvor: cpm.rs