Radionica za upravljanje projektima

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Ova obuka je namenjena praktičnoj edukaciji svih koji kreću u realizaciju značajnih projekata u organizaciji, a žele da od početka primene najbolju svetsku praksu upravljanja obimom, vremenom, resursima i troškovima.
Polaznici: Rukovodioci projekata, članovi projektnih timova, funkcionalni rukovodioci
Trajanje: 2 dana (14 sati)

Sadržaj kursa:
- Iniciranje strateških projekata
- Kako motivisati učesnike projekta
- Kako proceniti vreme i potrebne resurse
- Kako unaprediti planiranje upravljanjem rizicima
- Kako pripremiti tim za uspeh

Cene karata

Cena kursa je 43.200,00

Izvor: cpm.rs